Facebook
Twitter
YouTube

Otroška olimpijada (9. 5. 2013)

V sredo, 8. 5. 2013 je potekala otroška olimpijada »Safety-tour 2013« v St. Martin an der Raab.

Otroške olipijade "Safety-tour 2013" so se udeležile osnovnošolske ekipe do 4. razreda osnovne šole iz avstrijske dežele Gradiščanska, iz sosednje Madžarske in iz Slovenije. Slovenijo je zastopala ekipa Osnovne šole Puconci z mentorji. Ekipa Osnovne šole Puconci je med tujimi ekipami zasedla tretje mesto.

Na otroški olipijadi je sodelovalo skupaj 13 osnovnošolskih ekip iz obmejne avstrijske dežele Gradiščanska, 2 osnovnošolski ekipi iz Madžarske (Železna županija in županija Zala) ter 1 osnovnošolska ekipa iz Slovenije. Tekmovali so učenci do 4. razreda osnovne šole, zato se je to tekmovanje odvijalo nekoliko drugače od standardnih mladinskih tekmovanj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obmejnih madžarskih županijah, na katerih vsako leto sodelujemo z osnovnošolskimi ekipami pomurskih OŠ (7 oz. 8 razred):
• tekmovanje so vodili moderatorji- študenti športne fakultete
• učenci so morali svoje znanje in spretnosti pokazati skozi igro
• delovne točke so bile sestavljene iz osnov zaščite in reševanja, gasilstva, prve medicinske pomoči, javnega alarmiranja, samozaščitnih ukrepov, kakor tudi posameznih spretnosti (kombinacija vožnje s kolesom z upoštevanjem znanja cestno prometnih predpisov, sestavljanja klicnih številk za klic v sili, sestavljanja znakov za označevanje nevarnih snovi ipd.).

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE