Facebook
Twitter
YouTube

Mladinsko tekmovanje zaščite in reševanja (11. 4. 2013)

V sredo, 10. 4. 2013 je potekalo mladinsko tekmovanje zaščite in reševanja v Körmendu, v obmejni madžarski Železni županiji.

Na tekmovanju je sodelovalo skupaj 12 osnovnošolskih in srednješolskih ekip, od tujih pa ena ekipa iz Slovenije (OŠ Kuzma). Ekipa OŠ Kuzma je dosegla 5. mesto.

Okrajno tekmovanje je izbirno za udeležbo na županijskem tekmovanju. Županijskega tekmovanja se udeležijo zmagovalci okrajnih tekmovanj. V tekmovanje so vključene osnovne in srednje šole. V sistemu izobraževanja se s temi vsebinami seznanijo vsi mladi v učnem procesu in na tekmovanjih. Tekmovanje sestavljajo delovne točke, na katerih tekmovalci rešujejo teoretičen test, primerjajo veščine in spretnosti ter znanja z raznih področij varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot na primer: evakuacija, gradnja nasipa iz vreč s peskom, RKB zaščita, prenos ranjenca iz ogroženega območja, nudenje prve pomoči, orientacija, premagovanje ovir, gasilske veščine, ipd.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE