Facebook
Twitter
YouTube

Zaključen regijski natečaj 'Naravne in druge nesreče - POTRES (29. 3. 2013)

Osrednja regijska prireditev ob zaključku 17. izbirnega regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče - POTRES« v šolskem letu 2012/13 na Osnovni šoli Bakovci.

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je v torek, 26. marca 2013 organizirala prireditev ob razglasitvi rezultatov 17. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 20012/13, na temo “Naravne in druge nesreče - POTRES« s podelitvijo potrdil in nagrad letošnjim nagrajencem natečaja. Prireditev je potekala v prostorih Osnovne šole Bakovci. Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo ozaveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice. Lahko smo priče in seveda obenem zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. To nam kaže lepo število sodelujočih vrtcev in osnovnih šol v vsakoletnem natečaju, vse številčnejše sodelovanje v ostalih aktivnostih omenjenega programa (tako preko predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitev zaščitno-reševalne opreme, evakuacij iz VVZ in osnovnih šol, z izvajanem izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v osnovnih šolah ipd.). Na 17. nagradnem natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče - Potres«, v šolskem letu 2012/2013 je iz pomurske regije sodelovalo več kot 400 avtorjev z likovnimi in literarnimi deli. Od tega je bilo v posameznih razpisanih kategorijah 292 del v izboru likovnega dela natečaja in 50 del v izboru literarnega dela natečaja. Letos je na razpisu sodelovalo 26 šol in 18 vrtcev, kar je malo manj kot lani. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih, kot pa kažejo podatki, ki so bili posredovani na naš naslov. V natečaju so že tradicionalno sodelovali tudi avtorji iz sosednjih obmejnih madžarskih županij Zala in Železno ter hrvaške županije Medžimurske. Tako smo iz 16. obmejnih osnovnih šol prejeli 29 likovnih del v razpisanih kategorijah, ki so v natečaju sodelovala izven konkurence. Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 90 slovenskih in 18 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na razpisano temo. Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2012/13 je bila izbrana Osnova Bakovci, ki je za nagrado prejela lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež ter pet košarkaških žog. Za najaktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec Radenci, ki je za nagrado prejel pet kock iz pene, potiskanih z različnimi ježki – reševalci ter in pet didaktičnih iger Spomin. Literarna dela je ocenila v sestavi: Brigita Lovenjak, prof. slovenskega in nemškega jezika na OŠ II Murska Sobota ter Dušan Lovšin in Primož Senčar iz Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota. Likovna dela je ocenila komisija v sestavi: Anton Buzeti, likovni pedagog iz OŠ Bakovci ter Klavdija Lebar in Aleksander Budja iz Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota. V času prireditve je v prostoru športne dvorane potekala razstava izbranih likovnih in literarnih del. Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja, tako iz domačih vrtcev in osnovnih šol, kakor tudi iz obmejnih madžarskih županij Zala in Železno ter obmejne hrvaške županije Medžimurske ter njihovim mentorjem, še enkrat iskreno čestitamo. Prav tako čestitamo letošnji najaktivnejši pomurski osnovni šoli in najaktivnejšemu pomurskemu vrtcu. Gostiteljici letošnje zaključne prireditve - Osnovni šoli Bakovci se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost in izvedene kulturne utrinke na prireditvi. MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE