Facebook
Twitter
YouTube

Razpis - XIX. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2013 (25. 3. 2013)

Razpis XIX. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju v letu 2013

Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Murska Sobota razpisujeta XIX. izbirno regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju za leto 2013.

Izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (v nadaljnjem besedilu: regijsko preverjanje) bo izvedeno v soboto, 1. junija 2013 v Murski Soboti. Izvedeno bo na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko prizadenejo pomursko regijo in širše.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti, sodelujejo ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij v treh kategorijah.

Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti ima pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo v predvidoma 5. oktobra 2013 v Velenju. Pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ima tudi najboljša drugo uvrščena ekipa regijskih preverjanj. Kot merilo za določitev ekipe se upošteva najvišji dosežen procent uspešnosti vseh drugo uvrščenih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa regijskih preverjanj usposobljenosti v letu 2013, na podlagi rezultatov vnesenih v računalniškem programu (https://pp.rks.si).

Ustanovitelji ekip prve pomoči lahko prijavijo svojo ekipo na naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, najkasneje do petka, 26. aprila 2013. Po prejetju prijavnice bodo prijaviteljem posredovane dodatne informacije v zvezi z regijskim preverjanjem.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE



PRILOGE