Facebook
Twitter
YouTube

Obeležitev 1. marca – dneva Civilne zaščite v Pomurju v letu 2013 (4. 3. 2013)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2013, Ljutomer, 4. marec 2013.

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti je Štab Civilne zaščite za Pomurje v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Murska Sobota in Občino Ljutomer organiziral v ponedeljek, 4. marca 2013, ob 17. uri v Domu kulture Ljutomer, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2013.

Na slovesnosti so bila vročena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2013. Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite je na podlagi predlogov različnih reševalnih služb, organov, občin, izpostav in drugih, ob letošnjem Dnevu Civilne zaščite predlagala podelitev skupaj 459 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega 312 bronastih, 84 srebrnih in 43 zlatih znakov, 19 plaket in 1 kipec Civilne zaščite.
Za območje Pomurja je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil skupaj 30 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega:
• 13 x bronastih znakov Civilne zaščite
• 7 x srebrnih znakov Civilne zaščite
• 8 x zlatih znakov Civilne zaščite in
• 2 x plaketi Civilne zaščite.

Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

I. PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje so prejeli:
• gospod BOJAN FARIČ, imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1. marca 2013.
• Prostovoljno gasilsko društvo LENDAVA, ki letos praznuje za 140-letnico aktivnega delovanja


II. ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje so prejeli:
• POKLICNA INDUSTRIJSKA GASILSKA ENOTA pri Nafta-varovanje in požarna varnost d.o.o.
• Prostovoljno gasilsko društvo ILJAŠEVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
• Prostovoljno gasilsko društvo KOKORIČI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
• Prostovoljno gasilsko društvo LUKAVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
• Prostovoljno gasilsko društvo MOTA, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
• Prostovoljno gasilsko društvo PRISTAVA, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
• Prostovoljno gasilsko društvo RANKOVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
• Prostovoljno gasilsko društvo STROČJA VAS, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;


III. SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.

Priznanje so prejeli:
• gospod NIKO HOCHSTETTER
• gospod DRAGO KUR
• gospod ANDREJ TRSTENJAK
• POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
• Prostovoljno gasilsko društvo ROŽIČKI VRH, ki letos praznuje za 100-letnico aktivnega delovanja
• Prostovoljno gasilsko društvo DRAGOTINCI, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja
• Prostovoljno gasilsko društvo OKOSLAVCI, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja


IV. BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Priznanje so prejeli:
• gospod JOŽE ČARNI
• gospod KAREL FUJS
• gospod JOŽE LIPAJ • gospod LUK ŠTEFAN
• gospod LUDVIK NOVAK
• gospod MIRAN ROS
• gospod ROBERT TRAJBARIČ
• gospod JOŽE VUKAN
• gospa LIDIJA ŽINKOVIČ
• OBČINA LJUTOMER
• POLICIJSKA UPRAVA MURSKA SOBOTA
• SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA Sobota
• ŽUPNIJSKA KARITAS LJUTOMER

Letos se priznanja Civilne zaščite za visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev niso vročevala na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, temveč so bili dobitniki le slavnostno razglašeni. Priznanja bodo priložnostno vročena dobitnikom ob slovesnostih v počastitev obletnic posameznih prostovoljnih gasilskih društev.

Vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše, še enkrat iskreno čestitamo, ob letošnjem dnevu Civilne zaščite.

V imenu organizatorjev slovesnosti Štaba Civilne zaščite za Pomurje in Uprave RS za zaščito in reševanje / Izpostave Murska Sobota se zahvaljujemo za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji ter izvedbi prireditve gostiteljici Občini Ljutomer z županjo na čelu, Štabu Civilne zaščite Občine Ljutomer, Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti Območni izpostavi Ljutomer, Galeriji Ante Trstenjaka Ljutomer ter učencem in učiteljem Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer za umetniško izveden kulturni program. Prav talko se zahvaljujem vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in izvedbi slovesnosti.


MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE