Facebook
Twitter
YouTube

Načrt izobraževanja in usposabljanja v ICZR za leto 2013 (8. 1. 2013)

Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje za leto 2013.

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje za leto 2013.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE