Facebook
Twitter
YouTube

Načrt ZiR ob nesreči zrakoplova v Pomurju (27. 12. 2012)

Sprejet Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Pomurju, verzija 3.0

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) je Izpostava URSZR Murska Sobota izdelala Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Pomurju, verzija 3.0.

Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Pomurju, verzija 3.0 je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, verzija 4.0 in dopolnjena verzija 4.1. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga regijskega načrta.

Omenjen načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, v času uradnih ur po predhodni najavi.

Kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, tel. 02 535 22 32

KLG

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE