Facebook
Twitter
YouTube

Delavnica za vodje enot za črpanje vode (16. 10. 2012)

Sodelovanje na delavnici za vodje enot za črpanje vode v nemškem mestu Westerstede, ki je potekala od 3. do 5. 10. 2012

Delavnico je organiziral nemški THW (Nemška agencija za tehnično reševanje) v sodelovanju z Evropsko komisijo. Omenjene delavnice se je s strani Uprave RS za azščito in reševanje udeležil g. Primož Senčar, ki je kot vodja ekipe za črpanje vode sodeloval tudi na mednarodni vaji IPA CRO FLOODS 2012 v Zagrebu. Namen delavnice je bila vzpostavitev mreže vodij ekip, ki bi izboljšala razvoj posameznih komponent modulov za prečrpavanje vode. Nadalje je bil namen delavnice tudi izmenjava SOP-ov (standardnih operativnih postopkov), tehnične dokumentacije in raznih navodil ter izmenjava izkušenj. Na delavnici je bila predstavljena tudi THW-jeva oprema za prečrpavanje vode vključno z njihovo opremo za samozadostnost (self sufficiency).

Na delavnici je bilo izmenjanih veliko različnih izkušenj s strani udeležencev iz skupno 12 držav (Nemčija, Velika Britanija, Francija, Nizozemska, Belgija, Finska, Češka, Slovaška, Estonija, Romunija, Avstrija in Slovenija). Te izkušnje bodo zelo dobrodošle za morebitno registracijo slovenskega modula za črpanje vode pri Evropski komisiji – CECIS (Skupni evropski komunikacijski in informacijski sistem za primer nesreč, s katerim so povezani vsi nacionalni organi civilne zaščite držav udeleženk in Center za spremljanje in informiranje). Predstavniki iz držav, ki že imajo registrirane tovrstne module so nam predstavili svoje koncepte ter izkušnje iz njihovih dosedanjih misij.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE