Facebook
Twitter
YouTube

Javna razgrnitev načrta ZiR (13. 9. 2012)

Javna razgrnitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Pomurju, verzija 3.0

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12) Izpostava URSZR Murska Sobota objavlja javno razgrnitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Pomurju, verzija 3.0.

Prav tako je naveden načrt v pisni obliki, v času uradnih ur izpostave in predhodni najavi, na vpogled v prostorih Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, času od 17. 9. 2012 do 17. 10. 2012.

KLG

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE