Facebook
Twitter
YouTube

Regijska vaja POMURKA 2012 (4. 9. 2012)

V soboto, 15. septembra 2012 bo v Pomurju izvedena enodnevna - napovedana - kombinirana regijska vaja "POMURKA 2012".

V soboto, 15. septembra 2012 bo v Pomurju izvedena enodnevna - napovedana - kombinirana regijska vaja "POMURKA 2012". Praktične aktivnosti vaje bodo potekale na avtocestnem odseku Turnišče - Lipovci (A5 - 0912), pri počivališču Dolinsko (S).

Vajo organizirajo:
• Ministrstvo za obrambo, Upava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota;
• Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota;
• Službe nujne medicinske pomoči: Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zdravstveni dom Ljutomer in Zdravstveni dom Lendava ter Splošna bolnišnica Murska Sobota;
• Gasilske enote širšega pomena (PGD Murska Sobota, PGD Gornja Radgona, PGD Ljutomer in Nafta varovanje in požarna varnost, d.o.o. – PIGE);
• DARS d.o.o., ACB Murska Sobota.

V vaji sodelujejo: Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, regijske enote in službe Civilne zaščite, organi, službe in nevladne organizacije, ki v skladu z Načrtom zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti, verzija 2.0 (sklep št. 842-14/2010-124, z dne 22.12.2010) izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe v Pomurju.

Praktično bo prikazano tehnično reševanje ob prometni nesreči, zavarovanje morebitnega pojava požara na vozilu, reševanje in nudenje prve pomoči poškodovanim udeležencem prometne nesreče, triaža in medicinska oskrba poškodovancev, uporaba prikolice za množične nesreče, prevoz poškodovanca s helikopterjem 15. HEB SV, ureditev prometa ob množični nesreči na AC, odpiranje in prehod intervencijskih vozil preko intervencijskega prehoda med smernimi vozišči AC idr.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE