Facebook
Twitter
YouTube

“Naravne in druge nesreče - POŽAR” (2. 3. 2006)

Razglasitev rezultatov regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo “Naravne in druge nesreče - POŽAR”

V petek, 10. marca 2006 je v prostorih Osnovne šole Gornja Radgona potekala razglasitev rezultatov regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo “Naravne in druge nesreče - POŽAR”, s podelitvijo pohval in nagrad letošnjim nagrajencem natečaja ter zahval njihovim mentorjem.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo okrepiti zavest najmlajših in posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati, da tako omejimo oziroma ublažimo njihove posledice. Lahko smo zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. To nam kaže naraščanje števila sodelujočih VVZ in OŠ v vsakoletnem natečaju ter vse številčnejše sodelovanje v ostalih aktivnostih programa (predstavitve sistema VNDN, zaščitno-reševalne opreme, evakuacije iz VVZ in OŠ idr.)

Na IX. natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Požar« v šolskem letu 2005/2006 je iz pomurske regije sodelovalo 210 avtorjev z 215 izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 161, v izboru literarnega dela pa 54 del. Nekateri avtorji so sodelovali na natečaju z več deli, nekatera dela pa so bili skupinski izdelki.

Letos je na razpisu sodelovalo 35 šol in vrtcev, kar je 8 več kot lani. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih, vendar smo z razpisnimi pogoji omejili število del, ki so jih lahko posredovale na regijski izbor posamezne OŠ oz. VVZ.

Natečaja so se tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednjih obmejnih županij in dežel Avstrije, Hrvatske in Madžarske. Iz 21 šol smo prejeli 39 likovnih del. Tudi ta dela smo ocenili in nagradili po tri najboljša v vsaki kategoriji.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je seveda opravilo 85 slovenskih in 25 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo Požar.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2005/2006 smo izbrali OŠ Gornja Radgona. Šola je prejela za nagrado 30 žog PVC in 30 kompletov barvic v etuiju.

Za najaktivnejši vrtec pa smo izbrali Vrtec Lendava. Za nagrado prejme lutkovno predstavo Pikec ježek in gasilko Jež, gledališča Fru-Fru.

V času prireditve je potekala razstava izbrana izbranih likovnih in literarnih del v prostoru osnovne šole.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja, tako iz domačih vrtcev in osnovnih šol, kakor tudi iz obmejnih madžarskih županij Zala in Železno, obmejne hrvaške županije Medžimurske in obmejne avstrijske dežele Štajerske ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in vrtcu.

Gostiteljici letošnje zaključne prireditve - Osnovni šoli Gornja Radgona se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost in pripravljene kulturne utrinke na prireditvi.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE