Facebook
Twitter
YouTube

1. MAREC - SVETOVNI DAN CIVILNE ZAŠČITE

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu - SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE v POMURJU

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti Štab Civilne zaščite za Pomurje organizira v sodelovanju z Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostavo Murska Sobota

osrednjo regijsko slovesnost ob
1. marcu - SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE,
v petek, 3. marca 2006, ob 13.00 v prostorih Gasilskega doma Gornja Radgona.


Na slovesnosti bodo podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, še posebej ob lanskoletnih neurjih in visokih vodah reke Mura.

Priznanja in nagrade podeljuje poveljnik CZ R Slovenije praviloma ob 1. marcu - svetovnem dnevu CZ. Tako je Poveljnik Civilne zaščite RS za leto 2005 podelil:

I.ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Prejeli so ga:
1. GA-PO-RA - gasilski potapljači Radgona
2. gospa Angela SOBOČAN iz Murske Sobote
3. PGD Sv. Jurij ob Ščavnici - za 120 letnico društva
4. PGD Hrastje-Mota - za 120 letnico društva
5. PGD Beltinci - za 120 letnico društva

<
II.SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.

Prejeli so ga:
1. gospod Anton RANČIGAJ iz Černelavec
2. gospod Janez MERICA iz Murske Sobote
3. gospod Oszkár KAMPEL iz sosednje madžarske županije Zala
4. Štab CZ MO Murska Sobota
5. PGD Mota 6. PGD Podgorje - za 100 letnico društva
7. PGD Prosenjakovci - za 110 letnico društva
8. PGD Sebeborci - za 110 letnico društva
9. PGD Tešanovci - za 110 letnico društva


III. BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Prejeli so ga:
1. gospod Jože FERČAK iz Lipe
2. gospod Robert GÖNCZ iz Gaberja
3. gospod Jože GRNJAK iz Mote
4. gospod Štefan GUMILAR iz Petanjec
5. gospod Ivan KASNIK iz Petišovec
6. gospod Slavko PETOVAR iz Bunčan
7. gospod Maks PUČKO iz Gornje Radgone
8. gospod Primož SENČAR iz Stare ceste
9. gospod Dušan UTROŠA iz Žižkov
10. Štab CZ občine Lendava


Na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Cankarjevem domu v Ljubljani, 1. marca 2006 so bila priznanja in nagrade Civilne zaščite vročena:
• GA-PO-RA - gasilski potapljači Radgona – zlati znak Civilne zaščite
• g. Antonu Rančigaju, gasilskemu regijskemu poveljniku – srebrni znak Civilne zaščite

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE