Facebook
Twitter
YouTube

Razpis natečaja - Potres (21. 6. 2012)

Razpis natečaja za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - Potres" v šolskem letu 2012/2013

V šolskem letu 2012/2013 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala že 17. natečaj likovnih in literarnih del »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino. Tema natečaja je »Potres«.

Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2012/2013 je, da se mladi podrobneje seznanijo s tematiko potresa in se nanj tudi ustrezno pripravijo.

Regijski izbirni natečaj likovnih in literarnih del »Naravne in druge nesreče - Potres« Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota razpisuje že v juniju, da bi ga lahko vse osnovne šole, osnovne šole s posebnim programom in vzgojno varstveni zavodi vključili v svoj letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013. Doslej je natečaj vedno naletel na zelo ugoden odmev, tako pri učencih, kakor pri mentorjih. Upamo, da bo tako tudi v naslednjem šolskem letu ter da se bodo na natečaj odzvale tudi šole in vrtci, ki se doslej še niso.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Podrobnosti razpisa natečaja so v priloženem razpisu.

Sodelujoče na natečaju prosimo, da upoštevajo razpisne pogoje glede števila del v posamezni kategoriji ter ustrezne označitve teh. Izdelki opremljeni z vsemi zahtevanimi podatki (priloga 1) se pošljejo najkasneje do 7. februarja 2013 na naslov naše izpostave:

Uprava RS za zaščito in reševanje
Izpostava Murska Sobota
Cankarjeva 75
9000 Murska Sobota

s pripisom: natečaj »Naravne in druge nesreče - Potres«

Prav tako vas prosimo, da istočasno posredujete tudi podatke o številu vseh sodelujočih učencev oz. otrok na natečaju (priloga 2).

Udeleženci natečaja lahko podrobnejše informacije o natečaju na temo potres dobijo na naši izpostavi. Kontaktna oseba je Klavdija Lebar-Gerebic, telefon: 535 22 32, e-pošta: klavdija.lebar@urszr.si. Prav tako lahko udeleženci natečaja dobijo informacije o potresu, o napotkih, kako ravnati pred potresom, med njim in po njem, tudi na naši spletni strani: www.sos112.si.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Dopis 17. natečaj (PDF datoteka)

Priloga 1 (Word datoteka)

Priloga 2 (Word datoteka)

Razpis 17. natečaj (PDF datoteka)