Facebook
Twitter
YouTube

Zaključeno XVIII. RPUEPPCZRK 2012 (4. 6. 2012)

Izpostava URSZR Murska Sobota in Območno združenje Rdečega križa Ljutomer sta v soboto, 2. junija 2012 izvedla preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota in Območno združenje Rdečega križa Ljutomer sta soboto, 2. junija 2012 v Ljutomeru, izvedli XVIII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Regijsko preverjanje je bilo izvedeno v širšem delu centra mesta Ljutomer. Potekalo je na štirih lokacijah delovnih mest ter šestih predstavitvenih mest na območju mesta. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja ekip prve pomoči ob potresu ter ob drugih naravnih nesrečah in drugih nesrečah. Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.

Regijsko preverjanje je bilo razpisano za sodelovanje ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij v treh kategorijah:

A. kategorija
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07 in 54/09) ter opremljene in usposobljene v skladu Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08);
– ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa;

B. kategorija
– ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Slovenije;

C. kategorija 
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav.


Na preverjanju je sodelovalo skupno 13 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa od tega 10 domačih ekip ter 3 tuje ekipe iz sosednjih obmejnih županij in dežel in sicer iz madžarskih županij Zala in Železno ter hrvaške županije Medžimursko. Od tega je bilo 9 ekip iz kategorije A, 1 ekipa iz kategorija B, in 3 ekipe iz kategorije C. Vse sodelujoče ekipe so izvajale preverjanje po enotnem programu.

Rezultati preverjanja ekip so naslednji:
Kategorija A:
1 mesto: MO Murska Sobota I.
2 mesto: OZRK Gornja Radgona II.
3 mesto: Občina Ljutomer

Kategorija B:
1 mesto: OŠ Veržej

Kategorija C:
1 mesto: Čakovec/Hrvaška
2 mesto: Lenti/Madžarska
3 mesto: Körmend/Madžarska

Podrobnejši rezultati preverjanja so prikazani v priloženi preglednici.

Prvouvrščena ekipa prve pomoči Civilne zaščite MO Murska Sobota I. (iz kategorije A) bo svoje znanje in spretnosti pokazala na XVIII. državnem preverjanju usposobljenosti, ki bo v oktobru 2012 v Ljubljani. Pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ima tudi najboljša drugo uvrščena ekipa regijskih preverjanj. Kot merilo za določitev ekipe se upošteva najvišji dosežen procent uspešnosti vseh drugo uvrščenih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa regijskih preverjanj usposobljenosti v letu 2012, na podlagi rezultatov vnesenih v računalniškem programu (https://pp.rks.si).

Tudi letos smo popestrili preverjanje z vzporednimi spremljajočimi aktivnostmi predstavitve dejavnosti in opreme Civilne zaščite, RKS, gasilcev, potapljačev, policije, kinologov, službe nujne medicinske pomoči ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.

Tako so svojo dejavnost in opremo na območju mesta Ljutomer predstavili:
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota,
– Območno združenje Rdečega križa Ljutomer,
– Policijska uprava Murska Sobota,
– Slovenska vojska, Vojaška zdravstvena enota,
– Slovenska vojska, 74 MOTB,
– Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,
– Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,
– Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer,
– Nafta - varovanje in požarna varnost PIGE,
– Društvo tabornikov Rod “Vedri Prleki” Ljutomer
– regijska enota za tehnično reševanje (TRE),
– regijska enota RKB - oddelek za izvidovanje,
– Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Gornja Radgona (GA PO RA),
– Društvo za reševalne pse - REPS Maribor,
– Zdravstveni dom Murska Sobota - Reševalna postaja – SNMP,
– Zdravstveni dom Ljutomer – SNMP,
– Zdravstveni dom Lendava – SNMP,
– Zdravstveni dom Gornja Radgona – SNMP,
– Štab Civilne zaščite za Pomurje,
– Štab Civilne zaščite Občine Ljutomer,
– Gasilska zveza Ljutomer, in
– DARS, d.d., ACB Murska Sobota.

Vsem sodelujočim ekipam se zahvaljujemo za udeležbo na preverjanju. Prav tako se zahvaljujemo vsem ocenjevalcem in članom delovnih komisij preverjanja, sodelujočim na predstavitvah dejavnosti in opreme ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli ter prispevali pri pripravah in izvedbi preverjanja.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Pregled rezultatov (PDF datoteka)