Facebook
Twitter
YouTube

Informacija ekipam o poteku XVIII. IRPUEPPCZRK (14. 5. 2012)

XVIII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK; 2. junij 2012, Park I. slovenskega tabora, Ljutomer.

Obveščamo vas, da bo XVIII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa izvedeno v soboto, 2. junija 2012 v Ljutomeru.


 

Ura

Lokacija

Aktivnost

7.30 – 8.00

Park I. slovenskega tabora, Ljutomer

Prihod, prijava ekip in žreb ekip

8.00 – 8.30

Park I. slovenskega tabora, Ljutomer

Zbor tekmujočih ekip, pozdravni nagovori,

otvoritev preverjanja in obrazložitev poteka

preverjanja

8.30 – 8.45

Območje mesta Ljutomer

Odhod na delovna in predstavitvena mesta oz. počivališča

9.00 – 14.00

Območje mesta Ljutomer

Preverjanje usposobljenosti ekip prve

pomoči

9.00 – 14.00

Območje mesta Ljutomer

Predstavitve dejavnosti in opreme organov, organizacij, enot, služb, ki sodelujejo pri nalogah ZRP

11.00 – 14.00

Dom starejših občanov Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 5

Kosilo za udeležence preverjanja

14.30 – 15.00

Park I. slovenskega tabora, Ljutomer

Zbor udeležencev, zaključek preverjanja in razglasitev rezultatov

 


Preverjanje bo potekalo po Pravilih za preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (Ljubljana, februar 2012), in v skladu z razpisom preverjanja usposobljenosti Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostave Murska Sobota ter Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Ljutomer (naš dokument št. 603-1/2012-14 - DGZR z dne 19. 3. 2012). Gradiva so objavljena tudi na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota: http://www.sos112.si/murskasobota.

Po opravljeni prijavi in verifikaciji ekip, bo vsaki ekipi dodeljen spremljevalec ekipe, ki bo ves čas preverjanja sodelujočo ekipo spremljal in vodil na delovna mesta in počivališče. Spremljevalci ekip skrbijo za pravočasen prihod in odhod ekip na delovna in predstavitvena mesta. Prav tako je spremljevalec ekipe pooblaščen za nadzor ekipe ter prijavljanje eventualnih kršitev Pravil, ki jih ekipa eventualno zagreši.

Člani ekipe in spremljevalci med preverjanjem usposobljenosti ekip ne smejo uporabljati mobilnih telefonov ter komunicirati z nikomer, ki ni v sestavu ekipe, ocenjevalec ali član razsodišč. Za nespoštovanje pravil ali kršitve, bo ekipa kaznovana skladno s Pravili.  Med nastopom ekipe na delovnem mestu, vodi in usmerja delo članov ekipe, vodja ekipe. Glede na konkretno situacijo razporedi člane ekipe k posameznim poškodovancem, določi vrsto in način triaže ter evakuacije poškodovanih in pregleda teren ter poišče vse poškodovance. O poteku dela ekipe stalno poroča vodji ocenjevanja na delovnem mestu.

Prosimo, da se nastopajoči dosledno drže časovnega razporeda, še zlasti pravočasnega prihoda v Ljutomer, da bodo pravočasno opravili vse potrebne formalnosti (prijava, verifikacija, idr.).

Preverjanje usposobljenosti bo izvedeno v vsakem vremenu, zato priporočamo vsem sodelujočim, da so primerno opremljeni tudi za slabše razmere (topla oblačila in obutev, ustrezna zaščita v primeru dežja ipd.).

V času aktivnosti XVIII. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, se bodo na območju mesta Ljutomer odvijale predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, Policije, Slovenske vojske, kinologov, tabornikov, službe nujne medicinske pomoči, Rdečega križa Slovenije ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako si bodo lahko udeleženci preverjanja in drugi zainteresirani ogledali tudi omenjene predstavitve.

Vse dodatne informacije lahko dobite na naši izpostavi, kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, telefon: (02) 535 22 32 ali na e-naslovu: klavdija.lebar@urszr.si.


KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE