Facebook
Twitter
YouTube

Informacija za javnost - XVIII. IRPUEPPCZRK (14. 5. 2012)

XVIII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK;  2. junij 2012, Park I. slovenskega tabora, Ljutomer.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ljutomer organizirata XVIII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, ki bo v soboto, 2. junija 2012, s pričetkom ob 8.00, v Parku I. slovenskega tabora, Ljutomer.

Tematika letošnjega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči je delovanje ekip prve pomoči ob potresu ter ob drugih naravnih in drugih nesrečah. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah na štirih delovnih mestih.

Namen letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči in predstavitve dejavnosti organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči je naslednji:
- utrjevati in širiti znanje za preprečevanje nesreč, če pa do njih pride, kvalitetno in ustrezno pomagati sebi in drugim;
- pri članih ekip vzpodbujati težnjo po čim boljšem znanju, obvladanju veščin in osvajanju novosti na področju priporočil prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah;
- obnavljati teoretično in praktično znanje članov ekip in s tem vzdrževati njihovo stalno usposobljenost za dajanje prve pomoči;
- pri članih ekip razvijati izurjenost za usklajeno delo vseh članov ekipe pri dajanju prve pomoči ob najrazličnejših poškodbah;
- razvijati med državljani, člani Rdečega križa, pripadniki Civilne zaščite v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah zanimanje za prvo pomoč ter dejavnosti Rdečega križa in Civilne zaščite v celoti;
- okrepiti obmejno sodelovanje ter preizkusiti sodelovanje domačih in tujih reševalnih ekip ob naravnih in drugih nesrečah;
- predstaviti organiziranost, opremo in naloge organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči.
 
Na regijskem preverjanju usposobljenosti bodo sodelovale ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij v treh kategorijah: 
A. kategorija – ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07 in 54/09) ter opremljene in usposobljene v skladu Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08); – ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa;
B. kategorija – ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Slovenije;
C. kategorija – ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav. Ekipe izvajajo preverjanje po enotnem programu.

Pravico do udeležbe na državnem preverjanju imajo le ekipe iz skupine »A«, ostale ekipe sodelujejo »izven konkurence«. Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti ima pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo v oktobru 2012 v Ljubljani.

Pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ima tudi najboljša drugo uvrščena ekipa regijskih preverjanj. Kot merilo za določitev ekipe se upošteva najvišji dosežen procent uspešnosti vseh drugo uvrščenih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa regijskih preverjanj usposobljenosti v letu 2012, na podlagi rezultatov vnesenih v računalniškem programu (https://pp.rks.si).

Na preverjanju usposobljenosti bodo poleg domačih ekip, že tradicionalno sodelovale tudi tuje ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih obmejnih madžarskih županij Zala in Železno, hrvaške županije Medžimursko ter avstrijske dežele Štajerske. To sodelovanje že vrsto let zelo uspešno poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja, na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovenije s Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko.

Na letošnji razpis se je do danes prijavilo skupaj 16 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa in sicer 12 ekip iz kategorije A in 4 ekipe iz kategorije C:
– Mestna občina Murska Sobota (2 ekipi - A kategorije),
– Občina Ljutomer (1 ekipa - A kategorije),
– Osnovna šola Beltinci (1 ekipa - A kategorije),
– OZRK Murska Sobota (2 ekipi - A kategorije),
– OZRK Ljutomer (1 ekipa - A kategorije),
– OZRK Gornja Radgona (2 ekipi - A kategorije),
– GZ Gornja Radgona (1 ekipa - A kategorije),
– Dom starejših občanov Ljutomer (1 ekipa - A kategorije – izven konkurence),
– Dom starejših občanov Gornja Radgona (1 ekipa - A kategorije – izven konkurence),
– Županija Medžimursko – Čakovec (1 ekipa – C kategorije),
– Županija Zala – Lenti (1 ekipa - C kategorije),
– Železna županija - (1 ekipa - C kategorije),
– Dežela Štajerska – Bad Radkersburg (1 ekipa – C kategorije).

Tudi letos smo se organizatorji odločili, da v sklopu preverjanja popestrimo samo dogajanje z vzporednimi spremljajočimi aktivnostmi predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, Policije, Slovenske vojske, kinologov, tabornikov, službe nujne medicinske pomoči, Rdečega križa Slovenije ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako bodo svojo dejavnost in opremo na območju mesta Ljutomer predstavili:

– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota,

– Območno združenje Rdečega križa Ljutomer,

– Policijska uprava Murska Sobota,

– Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,

– Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,

– Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer,

– Nafta - varovanje in požarna varnost d.o.o. - PIGE,

– Gasilska zveza Ljutomer,

– Štab Civilne zaščite Občine Ljutomer,

– Štab Civilne zaščite za Pomurje,

– Regijska enota Civilne zaščite za tehnično reševanje (ETRSDSN),

– Regijska enota Civilne zaščite za RKB zaščito - oddelek za izvidovanje,

– Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Gornja Radgona (GAPORA),

– Društvo za reševalne pse - REPS Maribor,

– Zdravstveni dom Murska Sobota – Služba nujne medicinske pomoči in reševalna

služba,

– Zdravstveni dom Ljutomer – Služba nujne medicinske pomoči,

– Zdravstveni dom Lendava – Služba nujne medicinske pomoči,

– DARS d.d. ACB Murska Sobota,

– Društvo tabornikov Rod »Vedri Prleki« Ljutomer,
drugi organi in organizacije po dogovoru.

Vljudno vabimo vsa pomurska sredstva javnega obveščanja, občanke in občane mesta Ljutomer, kakor tudi vse ostale zainteresirane iz Pomurja in širše okolice, da si vzamejo čas in si pobližje ogledajo načrtovane sobotne aktivnosti v Ljutomeru.

KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Lokacije DM in PM (PDF datoteka)

Vabilo (PDF datoteka)