Facebook
Twitter
YouTube

Zaključen natečaj 'Naravne in druge nesrece v moji okolici (30. 3. 2012)

Osrednja regijska prireditev ob zaključku 16. izbirnega regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče v moji okolici« v šolskem letu 2011/12 na Osnovni šoli Stročja vas.

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota  je v četrtek, 29. marca 2012 organizira prireditev ob razglasitvi rezultatov 16. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 2011/12, na temo “Naravne in druge nesreče v moji okolici« s podelitvijo potrdil in nagrad letošnjim nagrajencem natečaja. Prireditev bo potekala v prostorih Osnovne šole Stročja vas.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo ozaveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice. Lahko smo priče in seveda obenem zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. To nam kaže lepo število sodelujočih vrtcev in osnovnih šol v vsakoletnem natečaju, vse številčnejše sodelovanje v ostalih aktivnostih omenjenega programa (tako preko predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitev zaščitno-reševalne opreme, evakuacij iz VVZ in OŠ, z izvajanem izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v OŠ ipd.).

Na 16. nagradnem natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče v moji okolici« v šolskem letu 2011/2012 je iz pomurske regije sodelovalo več kot 542 avtorjev z izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 302 del in sicer v I. kategoriji 108 del, v II. kategoriji 84 del, v III. kategoriji 61 del in v IV. kategoriji 49 del. V izboru literarnega dela pa je bilo skupno 47 del in sicer od tega v II. kategoriji 12 del, v III. kategoriji 20 del in v IV. kategoriji 15 del. Sodelujoče šole in vrtci v glavnem upoštevajo razpisna določila in na razpis pošiljajo zahtevane izbore najboljših del po pet del iz vsake starostne kategorije.
Letos je na razpisu sodelovalo 30 šol in 13 vrtcev, kar je nekaj več kot lani. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih, kot pa kažejo podatki, ki so bili k nam posredovani.

Natečaja so se tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednjih držav Hrvaške in Madžarske. Iz 20 šol smo prejeli 32 likovnih del, in sicer v II. kategoriji 9 del, v III. kategoriji 12 del in v IV. kategoriji 11 del. Tudi ta dela smo ocenili in nagradili po tri najboljša v vsaki kategoriji.
Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 104 slovenskih in 25 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče v moji okolici«

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2011/12, je bila izbrana Osnova šola Stročja vas, ki je za nagrado prejela deset didaktičnih iger Spomin in deset košarkaških žog. Za najaktivnejši vrtec je bil izbran VVE Pertoča pri Osnovni šoli Sveti Jurij, ki je za nagrado prejel 10 kock iz pene, potiskanih z različnimi ježki - reševalci.

Literarna dela je ocenila v sestavi: Brigita Lovenjak, prof. slovenskega in nemškega jezika na OŠ II Murska Sobota ter Dušan Lovšin in Primož Senčar iz Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota.
Likovna dela je ocenila komisija v sestavi: Anton Buzeti, likovni pedagog iz OŠ Bakovci ter Klavdija Lebar in Aleksander Budja iz Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota.

V času prireditve je v prostoru športne dvorane potekala razstava izbranih likovnih in literarnih del.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja, tako iz domačih vrtcev in osnovnih šol, kakor tudi iz obmejnih madžarskih županij Zala in Železno ter obmejne hrvaške županije Medžimurske ter njihovim mentorjem, še enkrat iskreno čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši pomurski osnovni šoli in najaktivnejšemu pomurskemu vrtcu.

Gostiteljici letošnje zaključne prireditve - Osnovni šoli Stročja vas se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost in izvedene kulturne utrinke na prireditvi.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE