Facebook
Twitter
YouTube

Razpis - XVIII. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2012 (19. 3. 2012)

Razpis XVIII. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Pomurju v letu 2012

Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljutomer razpisujeta XVIII. izbirno regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju za leto 2012.
 
Izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (v nadaljnjem besedilu: regijsko preverjanje) bo izvedeno v soboto, 2. junija 2012 v Ljutomeru. Izvedeno bo na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči ob potresu ter ob drugih naravnih nesrečah in drugih nesrečah.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti, sodelujejo ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij v treh kategorijah.

Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti ima pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo v oktobru 2012 v Ljubljani. Pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ima tudi najboljša drugo uvrščena ekipa regijskih preverjanj. Kot merilo za določitev ekipe se upošteva najvišji dosežen procent uspešnosti vseh drugo uvrščenih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa regijskih preverjanj usposobljenosti v letu 2012, na podlagi rezultatov vnesenih v računalniškem programu (https://pp.rks.si).

Ustanovitelji ekip prve pomoči lahko prijavijo svojo ekipo na naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, najkasneje do petka, 27. aprila 2012. Po prejetju prijavnice bodo prijaviteljem posredovane dodatne informacije v zvezi z regijskim preverjanjem.

KL

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Pravila za preverjanje 2012 (PDF datoteka)

Prijavnica 2012 (Word datoteka)

Razpis 2012 (PDF datoteka)

Spremni dopis za razpis 2012 (PDF datoteka)