Facebook
Twitter
YouTube

Obeležitev 1. marca-dneva Civilne zaščite v Pomurju v letu 2012 (2. 3. 2012)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo nagrad in priznanj Civilne zaščite za leto 2012, Gornja Radgona, 2. marec 2012.

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti je Štab Civilne zaščite za Pomurje v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Murska Sobota organiziral v petek, 2. marca 2012, ob 17.00 v prostorih Doma Kulture Gornja Radgona osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Na slovesnosti so bila vročena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2012.

Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite je na podlagi predlogov različnih reševalnih služb, organov, občin, izpostav in drugih, ob letošnjem Dnevu Civilne zaščite predlagala podelitev skupaj 330 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega 185 bronastih, 75 srebrnih in 41 zlatih znakov, 28 plaket in 1 kipec Civilne zaščite. Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

Za območje Pomurja je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil skupaj 33 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega:
I. PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje so prejeli:
GA-PO-RA Gasilski potapljači Radgona;
Prostovoljno gasilsko društvo APAČE, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo GORNJA RADGONA, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo MURSKA SOBOTA, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo OREHOVCI, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo ŽEPOVCI, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja.

II. ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje so prejeli:
• gospod Edvard Ljubec;
• gospod Hochrein László, imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1. marca 2012;
doc. dr. Mitja Slavinec, imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1. marca 2012;
Prostovoljno gasilsko društvo CANKOVA, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo CVEN, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo KLJUČAROVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo MOTVARJEVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
• Prostovoljno gasilsko društvo PREDANOVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo PUCONCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo SPODNJE KRAPJE, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo ZGORNJE KRAPJE, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja.

III. SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.

Priznanje so prejeli:
gospod Slavko KOLMANIČ;
• Osnovna šola Puconci;
Prostovoljno gasilsko društvo BERKOVCI, ki letos praznuje za 100-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo RADOSLAVCI, ki letos praznuje za 100-letnico aktivnega delovanja;
Prostovoljno gasilsko društvo KOROVCI, ki letos praznuje za 110-letnico aktivnega delovanja

IV. BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Priznanje so prejeli:
• gospod Franc CIPOT;
• gospod Milan CVETKO;
• gospod Borut HORVAT;
• gospod Marjan HORVAT;
• gospod Ivan KAROLI;
• gospa Maša SENČAR GERMŠEK;
• gospod Marko ŠAJNOVIČ;
• gospod Milan VERTOT;
• gospod Slavko ŽALMAN;
• gospa Zorica LEVAČIČ, imenovani je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1. marca 2012;
• gospod Goran KLEMENČIČ, imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1. marca 2012.

Letos se priznanja Civilne zaščite za visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev niso vročevala na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, temveč bodo le-ta vročena priložnostno ob slovesnostih v počastitev obletnic posameznih prostovoljnih gasilskih društev.

Vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše, še enkrat iskreno čestitamo, ob letošnjem dnevu Civilne zaščite.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE