Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje operativnih gasilcev pomurskih GEŠP-ov

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota je v sodelovanju z Izobraževalnim centrom za zaščito in reševanje RS organirirala Dopolnilno usposabljanje o preventivi pred stresom - Psihične značilnossti doživljanja nesreč, za operativne gasilce pomurskih gasilskih enot širšega pomena (GEŠP).

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota je v sodelovanju z Izobraževalnim centrom za za ščito in reševanje RS organirirala Dopolnilno usposabljanje o preventivi pred stresom - Psihične značilnossti doživljanja nesreč (soočanje s poškodbami in smrtjo) za operativne gasilce pomurskih gasilskih enot širšega pomena (GEŠP).

Usposabljsanje je bilo izvedeno v dveh terminih in sicer za prvo skupino udeležencev v soboto, 11.2.2012 in za drugo skupino udeležencev nedeljo, 12.2.21012, v prostorih Gasilkega doma Murska Sobota.

Usposabljanja na katerem je predaval mag. Žarko Trušnjevec, se je v prvem terminu udeležilo 30 in v drugem terminu 35 operativnih gasilcev iz GEŠP: PGD Murska Sobota, PGD Gornja Radgona, PGD Ljutomer in Nafta varovanje in požarna varnost - PIGE ter nekaj operativnih gasilcev iz ostalih pomurskih PGD-jev.

Na usposabljanju so se udeleženci seznanili z značilnostmi stresa pri reševalcih. Eden izmed stresorjev pri reševalcih so tudi hudo poškodovani in smrtne žrtve nesreč, pri katerih sodelujejo. Če so to otroci ali njihovi sodelavci na intervenciji, je spoprijemanjem s stresom po dogodku še težje. Soočanje s poškodbami in smrtjo je za reševalce pomemben proces, ki so ga na usposabljanju podrobneje osvetlili. Usposabljanje je bilo na podlagi teoretičnih izhodišč, zasnovano predvsem na aktivnem sodelovanju udeležencev.

Cilj usposabljanja je bil seznanitev udeležencev usposabljanja s stresom in še podrobneje s poškodbami in smrtjo kot stresorjem in soočanjem z njimi. V sklopu usposabljanja so bile tako obravnavane vsebine: stres pri reševalcih, poškodbe in smrt kot stresor, soočanje s smrtjo, smrt sodelavca, primeri soočanja reševalcev s poškodbami in smrtjo, tovariška pomoč in razbremenilni pogovori tzer faze žalovanja.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE