Facebook
Twitter
YouTube

Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči (11. 1. 2012)

Sprejet Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76/08) je Izpostava URSZR Murska Sobota izdelala regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju pomurske regije.

Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0 je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga regijskega načrta.

Omenjen načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, v času uradnih ur po predhodni najavi.

Kontaktna oseba: Klavdija Lebar, tel. 02 535 22 32

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE