Facebook
Twitter
YouTube

Javna razgrnitev načrta ZiR (17. 11. 2011)

Javna razgrnitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0

Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06, 76/08) Izpostava URSZR Murska Sobota objavlja javno razgrnitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0.

Prav tako je naveden načrt v pisni obliki, v času uradnih ur izpostave in predhodni najavi, na vpogled v prostorih Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, času od 18. 11. 2011 do 18. 12. 2011.
 
KL

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE