Facebook
Twitter
YouTube

Regijska vaja zaščite in reševanja

V soboto, 19. novembra 2011 bo v Pomurju izvedena enodnevna - napovedana - kombinirana regijska vaja "POMURJE 2011".

V soboto, 19. novembra 2011 bo v Pomurju izvedena enodnevna - napovedana - kombinirana regijska vaja "POMURJE 2011". Praktične aktivnosti vaje bodo potekale na avtocestnem odseku Turnišče - Lipovci (A5 - 0912), pri počivališču Dolinsko (S).

Vajo organizirajo:
• Ministrstvo za obrambo, Upava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota;
• Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Murska Sobota;
• Službe nujne medicinske pomoči: Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zdravstveni dom Ljutomer in Zdravstveni dom Lendava ter Splošna bolnišnica Murska Sobota;
• Gasilske enote širšega pomena (PGD Murska Sobota, PGD Gornja Radgona, PGD Ljutomer in Nafta varovanje in požarna varnost, d.o.o. – PIGE);
• DARS d.o.o., ACB Murska Sobota.

V vaji sodelujejo: Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, regijske enote in službe Civilne zaščite, organi, službe in nevladne organizacije, ki v skladu z Načrtom zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti, verzija 2.0 (sklep št. 842-14/2010-124, z dne 22.12.2010) izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe v Pomurju.

Praktično bo prikazano tehnično reševanje ob prometni nesreči, zavarovanje morebitnega pojava požara na vozilu, reševanje in nudenje prve pomoči poškodovanim udeležencem prometne nesreče, triaža in medicinska oskrba poškodovancev, prevoz poškodovanca s helikopterjem 15. HEB SV, ureditev prometa ob množični nesreči na AC, odpiranje in prehod intervencijskih vozil preko intervencijskega prehoda med smernimi vozišči AC idr.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE