Facebook
Twitter
YouTube

Mednarodna vaja IPA SI - QUAKE 2011 (24. 8. 2011)

Od 19. do 22. oktobra bo v Sloveniji prva praktična mednarodna vaja zaščite in reševanja »IPA SI - QUAKE 2011«, ki jo v sodelovanju s hrvaško Državno upravo za zaščito in reševanje,  nemško Zvezno agencijo za tehnično pomoč in švedsko Agencijo za civilni krizni menedžment, kot vodilna v konzorciju,   pripravlja Uprava RS za zaščito in reševanje
Sodelovalo bo okoli 170 članov reševalnih ekip iz  Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije.  Prizorišča vaje bodo v okolici Logatca in Ljubljane ter v Kranju in bodo vključevale različne aktivnosti iskanja in reševanje ponesrečenih ob potresu.

Scenarij vaje je narejen  na predpostavki, da Slovenijo prizadene močan potres večjih razsežnosti in zato zaprosi za mednarodno pomoč na bilateralni ravni in prek Mehanizma Civilne zaščite  Evropske unije. Slovenija zaprosi za pomoč  v obliki enot za reševanje izpod ruševin USAR (Urban Search and Rescue).
 
Vaja bo praktično nadaljevanje štabne vaje, ki je bila letos junija na Bledu. Na njej so udeleženci preigravali aktiviranje Mehanizma Civilne zaščite Evropske unije, sodelovanje med institucijami držav upravičenk in Centrom Evropske unije za spremljanje in obveščanje MIC (Monitoring and Information Centre), sodelovanje vodstva enot  za reševanje izpod ruševin držav upravičenk z enoto Evropske unije ter  sodelovanje z državnim in regijskimi štabi Civilne zaščite Republike Slovenije.
 Udeleženci so simulirali oblikovanje ponudbe za pomoč, sprejem zaprosila za pomoč,  prihod vodstva enot za reševanje izpod ruševin v Slovenijo skozi sprejemni center R/DC (Reception and Departure Centre) in koordiniranje delovanja  s Centrom za koordiniranje dejavnosti na območju nesreče OSOCC (On Site Operations Coordination Centre).
 
Vaja »IPA SI - QUAKE 2011« je del širšega programa Instrumenta predpristopne pomoči - IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). To je program Evropske unije, ki  je namenjen  razvoju zmogljivosti Civilne zaščite  v  državah,  ki želijo vstopiti v unijo, njihovi seznanitvi  z delovanjem Mehanizma civilne zaščite Evropske unije in tudi krepitvi mednarodne pomoči ob velikih naravnih in drugih nesrečah v jugovzhodnem delu Evrope.
 
Program IPA financira Evropska unija, izvaja pa konzorcij držav. Uprava RS za zaščito in reševanje je vodilni partner v tem konzorciju, v katerem so še hrvaška Državna uprava za zaščito in reševanje (DUZS), nemška Zvezna agencija za tehnično pomoč (THW) in švedska Agencija za civilni krizni menedžment (MSB).
Skupina strokovnjakov konzorcija zdaj pripravlja različna delovišča za vajo v Sloveniji in tudi vse drugo, od nastanitve za tuje enote do  vsega potrebnega za simulacijo usklajevanja mednarodnih aktivnosti iskanja in reševanja v urbanem  okolju.

English version  
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE