Facebook
Twitter
YouTube

Razpis natečaja - NARAVNE IN DRUGE NESREČE V MOJI OKOLICI (7. 6. 2011)

Razpis regijskega natečaja za likovna in literarna dela na temo Naravne in druge nesreče - NARAVNE IN DRUGE NESREČE V MOJI OKOLICI, v šolskem letu 211-2012.

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2011/2012 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-58/2011-1-DGZR, z dne 3. 6. 2011) je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota tudi letos razpisala regijski natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo na temo “Naravne in druge nesreče - NARAVNE IN DRUGE NESREČE V MOJI OKOLICI”.


Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2011/2012 je, da se mladi podrobneje seznanijo z
možnimi naravnimi in drugimi nesrečami v okolici svojega doma in se s tem nanje tudi ustrezno pripravijo.


V ta namen smo pomurskim VVZ, osnovnim šolam in osnovnim šolam s prilagojnim programom v mesecu juniju posredovali razpis natečaja. Razpis je v letih doslej našel svoje mesto v vaših programih. Prav zaradi tega smo tudi tokratni razpis uspeli razpisati dovolj zgodaj, da so ga lahko VVZ in osnovne šole vključile v letne delovne načrte za šolsko leto 2011/2012. Doslej je natečaj vedno naletel na zelo ugoden odmev, tako pri učencih, kakor pri mentorjih. Upamo, da bo tako tudi v naslednjem šolskem letu ter da se bodo na natečaj odzvale tudi šole in vrtci, ki se doslej še niso.


Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Podrobnosti razpisa natečaja so v priloženem razpisu.


Sodelujoče na natečaju prosimo, da upoštevajo razpisne pogoje glede števila del v posamezni kategoriji ter ustrezne označitve teh. Izdelki opremljeni z vsemi zahtevanimi podatki (priloga 1) se pošljejo najkasneje do 3. februarja 2012 na naslov naše izpostave: 

Uprava RS za zaščito in reševanje
Izpostava Murska Sobota
Cankarjeva 75
9000 Murska Sobota

s pripisom: natečaj »Naravne in druge nesreče v moji okolici«


Udeleženci natečaja lahko podrobnejše informacije o natečaju ter o tem, katere naravne in druge nesreče ogrožajo njihovo okolico, dobijo na naši izpostavi pri ga. Klavdiji Lebar, svetovalki za zaščito in reševanje, telefon: 535 22 32, e-pošta: klavdija.lebar@uzrszr.si.

 

Prav tako lahko udeleženci natečaja dobijo informacije o naravnih in drugih nesrečah, o napotkih, kako ravnati pred nesrečo, med njo in po njej, tudi na naši spletni strani: www.sos112.si.

 

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE