Facebook
Twitter
YouTube

Informacijsko gradivo za VVZ in OŠ

Informacijsko gradivo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za VVZ in osnovne šole


Uprava RS za zaščito in reševanje je v sklopu aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino pripravila in izdala zgibanke in plakate s področja varstva pred požarom in varstva pred utopitvami.

ZGIBANKE:
- Voda! - Kaj storiti, da nesreče ne bo?
- Požar v naravnem okolju - Kaj storiti, da do njega ne pride?
- Požar v bivalnem prostoru - Kaj storiti, da do njega ne pride?
- Kajenje in požar - Kaj storiti, če izbruhne požar? in
- Veseli december in ogenj - Kaj storiti, da požara ne bo?

PLAKATI:
- Voda! in
- Na pomoč! Požar!Predlagamo, da gradivo vzgojitelji in učitelji uporabijo kot učni pripomoček pri podajanju snovi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ali pri motiviranju učencev in otok za sodelovanje na letošnjem natečaju za likovna in literarna dela na temo "Požar" ter pri izvajanju aktivnosti Program aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino v šolskem letu 2005/06.

Izpostava URSZR Murska Sobota bo v naslednjih dneh razdelila navedeno informacijsko gradivo vsem VVZ in osnovnim šolam v Pomurju.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE