Facebook
Twitter
YouTube

Program aktivnosti za VVZ in OŠ za šolsko leto 2005/06 (6. 12. 2005)

Program aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino v šolskem letu 2005/06


Uprava RS za zaščito in reševanje je že deveto leto zapored pripravila Program aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino v šolskem letu 2005/06. Program vsebuje štiri glavne sklope in sicer:
- INFORMIRANJE
- NATEČAJ
- IZOBRAŽEVANJE in
- PRAKTIČNO USPOSABLJANJE


Izpostava URSZR Murska Sobota bo program posredovala vsem VVZ in osnovnim šolam v Pomurju v njihovo izvajanje.
Izpostava se bo, kot vsako leto, s svojimi strokovnimi delavci, skupaj z ostalimi sodelujočimi, aktivno vključevala v planirane aktivnosti programa.

JB/MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(Word datoteka)