Facebook
Twitter
YouTube

Javna razgrnitev regijskega načrta zaščite in reševanja

Javna razgrnitev osnutka REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI V POMURJU

Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/2002 in 17/2002) Izpostava URSZR Murska Sobota objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
Regijskega načrta zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Pomurju


V pisni obliki je načrt na vpogled v prostorih
Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, v sobi številka 106,
v času od 23. novembra do 23. decembra 2005.

Zainteresirani si lahko načrt ogledajo po predhodnem dogovoru tudi izven navedenega časa.


Vabljeni!

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE