Facebook
Twitter
YouTube

Vaja zaščite in reševanja UN INSARAG (11. 11. 2005)

Udeležba predstavnikov Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota na vaji zaščite in reševanja UN INSARAG (Internacional Search and Rescue Advisory Group) pri Lentiju v republiki Madžarski.


V četrtek, 10.11.2005, smo se predstavniki Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota udeležili vaje zaščite in reševanja(Internacional Search and Rescue Advisory Group) na območju bivše kasarne pri Lentiju, R Madžarska.
Vajo je organizirala Državna uprava za varstvo pred katastrofami Madžarske v sodelovanju z UN OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).
Vaja se je odvijala na celotnem območju bivše kasarne pri mestu Lenti, velikem približno 60 km2. Del objektov kasarne je že dodeljen raznim proizvodnim obratom, del objektov pa je predviden za rušenje. Na teh objektih je potekala vaja s predpostavko »Potres« v zelo realnih razmerah, saj so objekte dejansko rušili, odvažali ruševine, iskali ponesrečene, reševali poškodovane, jim nudili prvo pomoč, jih odvažali v bolnico,....
V vaji so sodelovali pripadniki državnih enot za hitro posredovanje Madžarske (namestitev, oskrba, prečiščevanje vode, prva pomoč, mobilna bolnica, tehnično reševanje s specialnim dvigalom, alpinistično reševanje, kinologi, motorni zmajarji, helikopter), gasilci ter kinološka ekipa iz Poljske in Slovenije.
Kot opazovalci smo se vaje udeležili: delegacije Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore, Poljske ter nadzornik UN INSARAG, doma iz Južne Afrike.
Priprave na vajo so se pričele že v februarju in septembru z izobraževanjem predvidenih sodelujočih in z usklajevanjem načrtov dejavnosti za vajo, da bi ta potekala kar se da mednarodno usklajeno. Vaja je trajala štiri dni (strokovni posvet v Budimpešti, priprave na letališču, priprave na prizorišču »nesreče« že dan prej (pripravljanje namestitvenih in oskrbnih kapacitet (nočenje, sanitarije, prečiščevanje vode, kuhinja, jedilnica) za reševalce, ponesrečence in za goste. Vse dejavnosti so se odvijale kot v dejanskih razmerah.Reševalci niso poznali scenarija vaje. Na prizorišču so se morali znajti sami, po vsaki akciji pa jih je vodja intervencije tudi izprašal. Zaradi tega je potekala vaja na izredno visokem strokovnem nivoju, reševalci pa so morali pokazati res vse svoje sposobnosti.

JB/MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE