Facebook
Twitter
YouTube

Civil Protecion Conference of the EU Future Region«

Udeležba predstavnikov Uprave RS za zaščito in reševanje na dvodnevni konferenci Safe/pro/tec.05 z naslovom »Civil Protection Conference of the EU Future Region« na gradu Seggau v Avstriji.


Dvodnevna konferenca z naslovom »Civil Protection Conference of the EU Future Region«, ki je potekala v gradu Seggau pri Grazu (oz. Leibnizu) je bila organizirana s strani podjetij Minconsult in Icomedias ter deželno vlado Štajerske.
Konferenca je bila namenjena izmenjavi informacij in izboljšanju odzivnosti v civilni zaščiti in kriznem upravljanju. (Information & Response in Civil Protection and Disaster Management). Njen glavni namen je bil spodbuditi sodelovanje sosednjih držav na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter spodbuditi izkoriščanje financ EU za skupne projekte v smeri izboljšanja kakovosti delovanja in povezovanja pristojnih organov na tem področju.

Poudarek konference je bil na naslednjih vsebinah: regionalne in nacionalna zakonodaja, strukture informacijskih in alarmnih sistemov, struktura centrov za obveščanje, nacionalni in mednarodni dostop in izmenjava podatkov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter informacijska in komunikacijska infrastruktura: aplikacije, omrežja, izkušnje, interoperabilnost in harmonizacija sorodnih sistemov.

Glavni cilji konference so bili naslednji: izboljšati dialog med vsemi državami, članicami EU in vzpostavitev mehanizma za izmenjavo informacij, povečati podporo nadaljnji harmonizaciji in standardizaciji informacijskih in komunikacijskih orodij za organe civilne zaščite in kriznega upravljanja v bodočih EU regijah.

Seveda vse prej omenjeno zahteva trud ter konstruktiven in organiziran pristop vseh potencialnih partnerjev ne samo v okviru posamezne EU regije, temveč na nivoju celotne Evropske Unije.

KBJ/MaSm/AM

PS: Zainteresirani lahko najdete več informacij v zvezi s konferenco na spletnem naslovu: http://www.safeprotec.net

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE