Facebook
Twitter
YouTube

Zaključeno XVII. IRPUEPPCZRK-POMURJE 2011 (6. 6. 2011)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota in Območno združenje Rdečega križa Lendava sta v soboto, 4. junija 2011 v Lendavi izvedli že XVII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota in Območno združenje Rdečega križa Lendava sta soboto, 4. junija 2011 v Lendavi, izvedli XVII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.
Regijsko preverjanje je bilo izvedeno v širšem delu centra mesta Lendava. Potekalo je na štirih lokacijah delovnih mest ter šestih predstavitveh mest na širšem območju mesta.
Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti bo preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob nesrečah v prometu, delovnih nesrečah, nesrečah pri igri in zabavi ter drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.

Regijsko preverjanje je bilo razpisano za sodelovanje ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij v štirih kategorijah:
A. kategorija
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07 in 54/09) ter opremljene in usposobljene v skladu Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08)
– ekipe, ki štejejo 6 članov/pripadnikov; – ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa – ekipe, ki štejejo 6 članov/pripadnikov;
B. kategorija
 – ekipe kot pod točko A – ekipe, ki štejejo od 3 do 5 članov;
C. kategorija
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav;
D. kategorija
– ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Republike Slovenije.

Od 21 prijavljenih ekip je na preverjanju  sodelovalo skupno 19 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa od tega  13 domačih ekip (4 občinske ekipe prve  Civilne zaščite, 1 ekipa Civilne zaščite iz gospodarske družbe, 4 ekip OZRK, 2 mladinski ekipi RK iz DOŠ in DSŠ) ter 6 tujih ekip iz sosednjih obmejnih županij in dežel in sicer iz madžarskih županij Zala (2 ekipi Civilne zaščite) in Železno (2 ekipi Civilne zaščite), hrvaške županije Medžimursko (1 mladinska ekipa RK) ter dežele avstrijske Štajerske (1 mladinska ekipa RK).  Od tega je bilo 9 ekip iz kategorije A, 2 ekipi iz kategorija B,  6 ekip iz kategorije C ter 2 ekipi iz kategorije D.

Vse sodelujoče ekipe so izvajale preverjanje po enotnem programu.

Rezultati preverjanja ekip so naslednji:
Kategorija "A":
1 mesto: ekipa PP CZ MO MURSKA SOBOTA I
2 mesto: ekipa PP OZRK GORNJA RADGONA I
3 mesto: ekipa PP OZRK LJUTOMER

Kategorija "B":
1 mesto: ekipa PP OZRK GORNJA RADGONA II
2 mesto: ekipa PP CZ OBČINA LENDAVA 

Kategorija "C":
1 mesto: ekipa PP RK ČAKOVEC - ŽUPANIJA MEDŽIMURSKO
2 mesto: ekipa PP RK BAD RADKERSBURG - AVSTRIJSKA ŠTAJERSKA
3 mesto: ekipa PP CZ SÁRVÁR - ŽUPANIJA ŽELEZNO

Kategorija "D":
1 mesto: ekipa PP RK DOŠ I LENDAVA
2 mesto: ekipa PP RK DSŠ LENDAVA

Podrobnejši rezultati preverjanja so prikazani v priloženi preglednici!

Prvouvrščena ekipa prve pomoči Civilne zaščite MO Murska Sobota I (iz kategorije "A") bo svoje znanje in spretnosti pokazala na XVII. državnem preverjanju usposobljenosti, ki bo 8. oktobra 2010 v Brežicah.

Tudi letos smo popestrili preverjanje z vzporednimi spremljajočimi aktivnostmi predstavitve dejavnosti in opreme Civilne zaščite, RKS, gasilcev, potapljačev, policije,  kinologov, službe nujne medicinske pomoči ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.

Tako so svojo dejavnost in opremo na širšem območju mesta Lendava predstavili: 
        Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota,
        Območno združenje Rdečega križa Lendava,
        Policijska uprava Murska Sobota,
        Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,
        Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,
        Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer,
        Nafta - varovanje in požarna varnost - PIGE,
        Prostovoljno gasilsko društvo Lendava,
        Gasilska zveza Lendava,
        Gasilsko poveljstvo občine Lendava,
        Štab Civilne zaščite Občine Lendava,
        Štab Civilne zaščite za Pomurje,
        Regijska enota za tehnično reševanje (TRE),
        Regijska enota RKB - oddelek za izvidovanje,
        Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Gornja Radgona (GAPORA),
        Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Murska Sobota (PD Murska Sobota)
        Društvo za reševalne pse - REPS Maribor,
        Zdravstveni dom Murska Sobota – Služba nujne medicinske pomoči,
        Zdravstveni dom Lendava – Služba nujne medicinske pomoči,
        Kinološko društvo Goričko,
        drugi organi in organizacije po dogovoru.

Vsem sodelujočim ekipam se zahvaljujemo za udeležbo na preverjanju. Prav tako se zahvaljujemo vsem ocenjevalcem in članom delovnih komisij preverjanja, sodelujočim na predstavitvah dejavnosti in opreme ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli prispevali pri pripravha in izvedbi preverjanja.
Posebna zahvala velja gostiteljici letošnjega preverjanja Občini Lendava ter Štabu CZ Občine Lendava, Gasilski zvezi Lendava s prostovoljnimi gasilskimi društvi, DOŠ I Lendava, DOŠ II Lendava, Dvojezični srednji šoli Lendava ter Zavodu za kulturo in promocijo z Gledališko in koncertno dvorano Lendava.

S spoštovanjem, v imenu organizacijskega odbora,

Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave  

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE