Facebook
Twitter
YouTube

Zaščitno reševalna vaja »PRIPRAVLJENOST 2005«

Zaščitno reševalna vaja na Osnovni šoli France Prešeren v Črenšovcih.

Na osnovni šoli France Prešeren v Črenšovcih je Gasilsko poveljstvo občine Črenšovci organiziralo v soboto, 1. oktobra 2005, zaščitno reševalno vajo pod naslovom »Pripravljenost 2005«. Namen vaje je bil preizkusiti načrt evakuacije iz šole in pogasiti požar na šoli.

V vaji so sodelovali vsi učenci in zaposleni OŠ France Prešeren Črenšovci, štab CZ občine Črenšovci, ekipa za prvo pomoč občine Črenšovci, Izpostava URSZR Murska Sobota, vsa gasilska društva občine Črenšovci, sosednja gasilska društva in več enot slovenske vojske.
V prvem delu vaje je bila izvedena evakuacija iz šole v normalnih razmerah, v nadaljevanju pa je bil simuliran požar, kot posledica eksplozije plina v kuhinji. Gasilci so nazorno s komentarjem prikazali postopke gašenja in evakuacije iz višjih nadstropij z blazino in spustnico. Helikopterska enota SV je prikazala način gašenja s helikopterjem.
Po vaji so se predstavile nekatere enote SV in nekatera gasilska društva z opremo. Izpostava URSZR je predstavila sistem zaščite in reševanja, opremo in delo enote za RKB izvidovanje, mobilni agregat s stolpom za razsvetljevanje in delovanje ReCO.

Vajo in predstavitve si je ogledalo okrog tisoč učencev, zaposlenih na šoli in krajanov Črenšovec in okolice.JB


nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE