Facebook
Twitter
YouTube

Informacija za javnost - XVII. IRPUEPPCZRK-POMURJE 2011 (27. 5. 2011)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota in Območno združenje Rdečega križa Lendava organizirata XVII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, ki bo v soboto, 4. junija 2011 s pričetkom ob 8.00 uri, na ploščadi pri Gledališki in kulturni dvorani Lendava, Trg Zale Györgyja 1, Lendava.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota in Območno združenje Rdečega križa Lendava organizirata XVII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, ki bo v soboto, 4. junija 2011 s pričetkom ob 8.00 uri, na ploščadi pri Gledališki in kulturni dvorani Lendava, Trg Zale Györgyja 1, Lendava.

Regijsko preverjanje bo izvedeno v širšem delu centra mesta Lendava. Potekalo bo na štirih lokacijah delovnih mest na širšem območju mesta ter na šestih lokacijah predstavitvenih mest. Na ta način uresničujemo željo, približati prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih kot bi dejansko potekale ob množični nesreči.
Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti bo preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob nesrečah v prometu, delovnih nesrečah, nesrečah pri igri in zabavi ter drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije.
Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah. Namen letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči in predstavitve dejavnosti organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči je naslednji:
- utrjevati in širiti znanje za preprečevanje nesreč, če pa do njih pride, kvalitetno in ustrezno pomagati sebi in drugim,
- pri članih ekip vzpodbujati težnjo po čim boljšem znanju, obvladanju veščin in osvajanju novosti na področju priporočil prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
- obnavljati teoretično in praktično znanje članov ekip in s tem vzdrževati njihovo stalno usposobljenost za dajanje prve pomoči,
- pri članih ekip razvijati izurjenost za usklajeno delo vseh članov ekipe pri dajanju prve pomoči ob najrazličnejših poškodbah,
- razvijati med državljani, člani Rdečega križa, pripadniki Civilne zaščite v lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah zanimanje za prvo pomoč ter dejavnosti Rdečega križa in Civilne zaščite v celoti,
- okrepiti obmejno sodelovanje ter preizkusiti sodelovanje domačih in tujih reševalnih ekip ob naravnih in drugih nesrečah,
- predstaviti organiziranost, opremo in naloge organov, organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti bodo sodelovale ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij v štirih kategorijah:
A. kategorija
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07 in 54/09) ter opremljene in usposobljene v skladu Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08)
– ekipe, ki štejejo 6 članov/pripadnikov; – ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa – ekipe, ki štejejo 6 članov/pripadnikov;

B. kategorija
 – ekipe kot pod točko A – ekipe, ki štejejo od 3 do 5 članov;

C. kategorija
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav;

D. kategorija
– ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Republike Slovenije.

Ekipe bodo izvajale preverjanje po enotnem programu. Pravico do udeležbe na državnem preverjanju imajo le ekipe iz skupine »A« in »B«, ostale ekipe sodelujejo »izven konkurence«.
Prvo uvrščena ekipa na regijskem preverjanju usposobljenosti bo imela pravico sodelovanja na državnem preverjanju, ki bo izvedeno 8. oktobra 2011 v Brežicah.

Na preverjanju usposobljenosti bodo poleg domačih ekip, že tradicionalno sodelovale tudi tuje ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih obmejnih madžarskih županij Zala in Železno, hrvaške županije Medžimursko ter avstrijske dežele Štajerske. To sodelovanje že vrsto let zelo uspešno poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja, na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov, na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovenije s Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko.

Na letošnji razpis se je do danes prijavilo skupaj 20 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa in sicer 12 ekip iz kategorije A, 6 ekip iz kategorije C in 2 ekipi iz kategorije D:
– Mestna občina Murska Sobota (3 ekipe - A kategorije),
– Občina Ljutomer (1 ekipa - A kategorije),
– Občina Radenci(1 ekipa - A kategorije),
– Občina Lendava(1 ekipa - A kategorije),
– Nafta Lendava d.o.o. (1 ekipa - A kategorije),
– OZRK Murska Sobota (2 ekipi - A kategorije),
– OZRK Gornja Radgona (2 ekipi - A kategorije),
– OZRK Ljutomer (1 ekipa - A kategorije),
– Zalska županija - Zalabaksa in Csömöder (2 ekipi - C kategorije),
– Železna županija - Sarvar in Körmend (2 ekipi - C kategorije),
– Dežela Avstrijska Štajerska – Rotes kreuz Bad Radkersburg (1 ekipa – C kategorije),
– Županija Medžimursko – Srednja gospodarska šola Čakovec (1 ekipa – C kategorije),
– Dvojezična osnovna šola I Lendava (1 ekipa - D kategorije),
– Dvojezična srednja šola Lendava (1 ekipa - D kategorije).

V času aktivnosti XVII. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, se bodo na območju mesta Lendava odvijale predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, policije, kinologov, RKS, službe nujne medicinske pomoči ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako si bodo lahko udeleženci preverjanja in drugi zainteresirani ogledali tudi omenjene predstavitve. Tako bodo svojo dejavnost in opremo na širšem območju mesta Lendava predstavili:
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota,
– Območno združenje Rdečega križa Lendava,
– Policijska uprava Murska Sobota,
– Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,
– Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,
– Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer,
– Nafta - varovanje in požarna varnost - PIGE,
– Prostovoljno gasilsko društvo Lendava,
– Gasilska zveza Lendava,
– Gasilsko poveljstvo občine Lendava,
– Štab Civilne zaščite Občine Lendava,
– Štab Civilne zaščite za Pomurje,
– Regijska enota za tehnično reševanje (TRE),
– Regijska enota RKB - oddelek za izvidovanje,
– Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Gornja Radgona (GAPORA),
– Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Murska Sobota (PD Murska Sobota)
– Društvo za reševalne pse - REPS Maribor,
– Zdravstveni dom Murska Sobota – Služba nujne medicinske pomoči,
– Zdravstveni dom Lendava – Služba nujne medicinske pomoči,
– Kinološko društvo Goričko,
– drugi organi in organizacije po dogovoru.

Vljudno vabimo vsa pomurska sredstva javnega obveščanja, občanke in občane mesta Lendava, kakor tudi vse ostale zainteresirane iz Pomurja in širše okolice, da si vzamejo čas in si pobližje ogledajo načrtovane sobotne aktivnosti v Lendavi.

S spoštovanjem, v imenu organizacijskega odbora,
Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Lokacije izvedbe aktivnosti preverjanja (PDF datoteka)

Vabilo (PDF datoteka)