Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev na Osnovni šoli Odranci

Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter dela Izpostave URSZR Murska Sobota na Osnovni šoili Odranci.

V četrtek, 6. oktobra 2005, smo delavci Izpostave URSZR Murska Sobota na povabilo Osnovne šole Odranci učencem in učiteljem šole predstavili sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predstavitev je potekala v skladu z letnim programom usposabljanja in izobraževanja predšolske in šolske mladine za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predstavitev je bila organizirana za mlajšo in starejšo skupino učencev najprej v jedilnici s teoretičnim in filmskim prikazom naravnih in drugih nesreč, organiziranosti in silami za zaščito, reševanje in pomoč.
Na dvorišču šole smo pripravili dve delovni točki. Na prvi, locirani v štabnem šotoru Ziegler, smo učencem izmenično v štirih skupinah praktično predstavili delo ReCO in način aktiviranja reševalcev. Učenci so lahko preizkusili delovanje ročnih radijskih postaj in spoznali delovanje osebnega pozivnika. Na drugi točki smo jim predstavili delovanje enote za RKB izvidovanje in enote za tehnično reševanje. V ta namen smo jim predstavili opremo za ti dve enoti, s katero je opremljeno vozilo Renault-Trafik in računalniške programe ugotavljanja vrste nevarnih snovi in ukrepov ob nesreči z njimi. Spoznali in preuzkusili so osebno zaščitno opremo, brez katere izvidniki sploh ne morejo delovati.
Učenci in učitelji so z velikim zanimanjem spremljali vse oblike predstavitve, ravnateljica OŠ Odranci Marija Smolko pa se je delavcem Izpostave URSZR za predstavitev zahvalila.

JB


nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE