Facebook
Twitter
YouTube

Informacija ekipam o poteku - XVII. IRPUEPPCZRK-POMURJE 2011 (27. 5. 2011)

Informacija ustanoviteljem sodelučujočih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa o poteku XVII. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, v Lendavi, 4. junija 2011.

XVII. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa bo izvedeno v soboto, 4. junija 2011 na območju mesta Lendava.
Preverjanje bo potekalo v skladu z razpisom in po Pravili za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (Ljubljana, februar 2011) (v nadaljevanju: Pravila), ki so objavljena na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota: http://www.sos112.si/murska.sobota (naš dokument št. 603-8/2011-23 – DGZR, z dne 18.3.2011 in št. 603-8/2011-22-DGZR, z dne 16.3.2011).
Po opravljeni prijavi in verifikaciji ekip, bo vsaki ekipi dodeljen spremljevalec ekipe, ki bo ves čas preverjanja sodelujočo ekipo spremljal in vodil na delovna mesta in počivališče. Spremljevalci ekip skrbijo za pravočasen prihod in odhod ekip na delovna mesta ter počivališča. Prav tako je pooblaščen za nadzor ekipe ter prijavljanje eventualnih kršitev Pravil, ki jih ekipa eventualno zagreši.
Člani ekipe in spremljevalci med preverjanjem usposobljenosti ekip ne smejo uporabljati mobilnih telefonov ter komunicirati z nikomer, ki ni v sestavu ekipe, ocenjevalec ali član razsodišč. Za nespoštovanje pravil ali kršitve, bo ekipa kaznovana skladno s Pravili.
Med nastopom ekipe na delovnem mestu, vodi in usmerja delo članov ekipe, vodja ekipe. Glede na konkretno situacijo razporedi člane ekipe k posameznim poškodovancem, določi vrsto in način triaže ter evakuacije poškodovanih in pregleda teren ter poišče vse poškodovance. O poteku dela ekipe stalno poroča vodji ocenjevanja na delovnem mestu.

Prosimo, da se nastopajoči dosledno drže časovnega razporeda, še zlasti pravočasnega prihoda v Lendavo, da bodo pravočasno opravili vse potrebne formalnosti (prijava, verifikacija, žreb idr.).

Parkiranje za udeležence preverjanja in vabljene goste bo urejeno na območju Kolodvorske ulice (glej prilogo).

Preverjanje usposobljenosti bo izvedeno v vsakem vremenu, za to priporočamo vsem sodelujočim, da so primerno opremljeni tudi za take razmere (topla oblačila in obutev, ustrezna zaščita v primeru dežja ipd.).

V času aktivnosti XVII. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, se bodo na območju mesta Lendava odvijale predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, policije, kinologov, RKS, službe nujne medicinske pomoči ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako si bodo lahko udeleženci preverjanja in drugi zainteresirani ogledali tudi omenjene predstavitve.

Vse dodatne informacije lahko dobite na naši izpostavi, kontaktna oseba: Klavdija Lebar, telefon: (02) 535 22 32 ali na e-naslovu: izpostava.ms@urszr.si.
 
MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE