Facebook
Twitter
YouTube

Vaja zaščite in reševanja

Sodelovanje slovenskih reševalnih enot na vaji zaščite in reševanja "Pregoj nasipa 2011" v Körmendu, v obmejni madžarski županiji Vaš.

V soboto, 7.5.2011 je v Körmendu, v obmejni madžarski županiji Vaš (Vas)potekala vaja zaščite in reševanja "Preboj nasipa 2011" na temo zaščite in reševanja ob poplavah na reki Rabi.

V skladu z načrtom priprave in izvedbe vaje so bile v aktivnosti vaje poleg madžarskih reševalnih enot, vključene tudi reševalne enote iz Pomurja. Sodeovanje na vaji in koordinacijo izvajanja nalog sodelujočih slovenskih reševalnih enot je koordinirala Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota, ki ima zelo bogato dolgoletno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z obmejnimi madžarskimi županijami, med mnjimi še posebej z županijo Vaš.
Tako 12 gasilcev iz GZ MO Murska Sobota (PGD Bakovci, PGD Krog in PGD Satahovci) prikazalo izvajanje nalog gradnje varovalnega nasipa z vrečami (dvojčičnimi) polnjenimi s peskom s pomočjo naprave Valostop, s katero razpolagajo prostovoljna gasilska društva in enote Civilne zaščite MO Murska Sobota.

V vajo je bila vključena tudi regijska Tehnično reševalna enota Civilne zaščite - enota za tehnično reševanje s specialnimi delovnimi stroji in napravami, ki je skupaj z gasilci iz PGD Murska Sobota predstavila izvajanje nalog prečrpavanja vode z mobilno muljno črpalko DIA AVS 650 TS  (kapacitete črpanja 15 m3/min) ter izvajanje nalog tehničnega reševanja s specialnim vozilom UNIMOG U400 s hidravličnim dvigalom Palfinger PK 17502C ter s polno tehnično opremo in priključki za tehnično reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč.

Spremljevalci vaje, strokovna javnost in obiskovalci, ki so si ogledali aktivnosti po delovnih mestih, so največ pozornosti posvetili prav izvajanju nalog slovenskih reševalcev in pa seveda zaščitno-reševalni opremi ter materialno tehničnim sredstvom. s katerimi so izvajali zadane naloge. Še posebno pozornost je pritegnila mobilna muljna črpalka ter specialno vozilo Unimog s priključki.


MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE