Facebook
Twitter
YouTube

Otroška olimpijada varnosti (16. 5. 2011)

V četrtek, 12.5.2011 je potekala otroška olimpijada »Safety-tour 2011« v Minihof-Liebau, Tauka, v obmejni avstrijski deželi Gradiščanska. Tekmovanja so se udeležile osnovnošolske ekipe do 4. razreda iz avstrijske dežele Gradiščanska, iz sosednje Madžarske in iz Slovenije.

Na otroški olimpijadi varnosti "Safety-tour 2011" je Slovenijo zastopala ekipa Osnovne šole Cankova z mentorji. Na tekmovanju je sodelovalo skupaj 10 osnovnošolskih ekip iz obmejne avstrijske dežele Gradiščanska, 1 osnovnošolska ekipa iz Madžarske ter 1 osnovnošolska ekipa iz Slovenije. Tekmovali so učenci do 4. razreda osnovne šole, zato se je to tekmovanje odvijalo nekoliko drugače od standardnih mladinskih tekmovanj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obmejnih madžarskih županijah, na katerih vsako leto sodelujemo z osnovnošolskimi ekipami pomurskih OŠ (7 oz. 8 razred):
• tekmovanje so vodili moderatorji - študenti športne fakultete
• učenci so morali svoje znanje in spretnosti pokazati skozi igro
• delovne točke so bile sestavljene iz osnov zaščite in reševanja, gasilstva, prve medicinske pomoči, javnega alarmiranja, samozaščitnih ukrepov, kakor tudi posameznih spretnosti (kombinacija vožnje s kolesom z upoštevanjem znanja cestno prometnih predpisov, sestavljanja klicnih številk za klic v sili, sestavljanja znakov za označevanje nevarnih snovi ipd.).

Ekipa Osnovne šole Cankova je med tujimi ekipami zasedla drugo mesto.

KL

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE