Facebook
Twitter
YouTube

Mladinsko tekmovanje zaščite in reševanja (9. 5. 2011)

V četrtek, 5.5.2011 je potekalo mladinsko tekmovanje zaščite in reševanja "Znanje rešuje življenje" v Zalaegerszegu, v obmejni madžarski županiji Zala.

Že petnajst let poteka aktivno obmejno sodelovanje med Izpostavo URSZR Murska Sobota in obmejno madžarsko županijo Zala. Med najbolj tradicionalne oblike sodelovanja spada prav udeležba na mladinskih tekmovanjih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri naših šolah, mentorjih in učencih je takšna oblika sodelovanja sprejeta zelo lepo.

Na tekmovanju je sodelovalo več madžarskih osnovnošolskih in srednješolskih ekip, od tujih pa ena osnovnošolska ekipa iz Slovenije (DOŠ Genterovci) in ena srednješolska ekipa iz Hrvaške. Ekipa DOŠ Genterovci je dosegla v svoji kategoriji 1. mesto. Tekmovanje sestavljajo delovne točke, na katerih tekmovalci rešujejo teoretičen test, primerjajo veščine in spretnosti ter znanja z raznih področij varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot na primer: evakuacija, gradnja nasipa iz vreč s peskom, RKB zaščita, prenos ranjenca iz ogroženega območja, nudenje prve pomoči, orientacija, premagovanje ovir, gasilske veščine, paket preživetja, selektivno zbiranje odpadkov, ipd.

KL

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE