Facebook
Twitter
YouTube

Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah (4. 4. 2011)

Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov XIV. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 2010/11, na temo “Naravne in druge nesreče – KDO IN KAKO NAM POMAGA OB RAZLIČNIH NESREČAH” v Osnovni šoli III Murska Sobota.

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je v sredo, 30. marca 2011organizirala osrednjo regijsko prireditev ob razglasitvi rezultatov XIV. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 2010/11, na temo “Naravne in druge nesreče – Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah« s podelitvijo potrdil in nagrad letošnjim nagrajencem natečaja. Prireditev je potekala v prostorih Osnovne šole III Murska Sobota, Trstenjakova ul 73, Murska Sobota.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo ozaveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice. Lahko smo priče in seveda obenem zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. To nam kaže lepo število sodelujočih vrtcev in osnovnih šol v vsakoletnem natečaju, vse številčnejše sodelovanje v ostalih aktivnostih omenjenega programa (tako preko predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitev zaščitno-reševalne opreme, evakuacij iz VVZ in OŠ, z izvajanem izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v OŠ ipd.).

Na XIV. regijskem natečaju za najboljša likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče – Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah« v šolskem letu 2010/2011 je iz pomurske regije sodelovalo 238 avtorjev z 242 izdelki. Od tega je bilo v izboru likovnega dela natečaja 202 del in sicer v I. kategoriji 65 del, v II. kategoriji 55 del, v III. kategoriji 63 del in v IV. kategoriji 46 del. V izboru literarnega dela pa je bilo skupno 40 del in sicer od tega v II. kategoriji 8 del, v III. kategoriji 14 del in v IV. kategoriji 18 del.
Letos je na razpisu sodelovalo 22 šol in 15 vrtcev, kar je nekaj manj kot lani. Velja pa omeniti, da je na natečaju dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok v vrtcih, po navedbah mentorjev vsaj petkrat več.

Natečaja so se tradicionalno udeležile, seveda izven konkurence, tudi nekatere šole iz sosednjih obmejnih županij Hrvaške in Madžarske. Iz 19 šol smo prejeli 27 likovnih del.

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 86 slovenskih in 23 tujih mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2010/2011, je bila izbrana Osnova šola III Murska Sobota, ki bo za nagrado prejela komplet 5 knjig za v šolsko knjižnico. Za najaktivnejši vrtec je bila izbrana Enota vrtca Cven, ki bo za nagrado prejel 10 kock iz pene, potiskanih z različnimi ježki - reševalci.

Literarna dela je ocenila komisija v sestavi: Brigita Lovenjak, profesorica slovenskega jezika na OŠ II Murska Sobota ter Silvija Pugelj in Edvard Ljubec iz Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota. Likovna dela je ocenila komisija v sestavi: Janez Bošnak, likovni pedagog ter Primož Senčar in Aleksander Budja iz Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota.

V času prireditve je v prostoru športne dvorane gostujoče osnovne šole potekala razstava izbranih likovnih in literarnih del.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja, tako iz domačih vrtcev in osnovnih šol, kakor tudi iz obmejnih madžarskih županij Zala in Železno ter obmejne hrvaške županije Medžimurske ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in najaktivnejšemu vrtcu.

Gostiteljici letošnje zaključne prireditve - Osnovni šoli III Murska Sobota se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost in izvedene kulturne utrinke na prireditvi.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE