Facebook
Twitter
YouTube

Obeležitev 1. marca – dneva Civilne zaščite v Pomurju - 2011 (3. 3. 2011)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite, Murska Sobota, 3. marec 2011.

Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti je Štab Civilne zaščite za Pomurje v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Murska Sobota organiziral v četrtek, 3. marca 2011, ob 17.00 v prostorih Nove gledališke dvorane v Murski Soboti osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu - dnevu Civilne zaščite.

Na slovesnosti so bila vročena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2011.

Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite je na podlagi predlogov različnih reševalnih služb, organov, občin, izpostav in drugih, ob letošnjem Dnevu Civilne zaščite predlagala podelitev 301 bronastih, 53 srebrnih in 21 zlatih znakov ter 21 plaket Civilne zaščite Republike Slovenije. Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.
Za območje Pomurja je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil skupaj 31 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega:

I. PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
Priznanje so prejeli:
• gospod Janez BOŠNAK, imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2011.
• gospod Miroslav HUNJADI, imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2011.
Prostovoljno gasilsko društvo BELTINCI, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 130 obletnici društva.
Prostovoljno gasilsko društvo LJUTOMER, ki letos praznuje za 140-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 140 obletnici društva.

II. ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
Priznanje so prejeli:
• gospod Janez MERICA
Prostovoljno gasilsko društvo KRIŽEVCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 120 obletnici društva.
Prostovoljno gasilsko društvo MARTJANCI, ki letos praznuje za 120-letnico aktivnega delovanja. Društvu bo priznanje vročeno na svečanosti ob 120 obletnici društva.

III. SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.
Priznanje so prejeli:
• gospod Franc OLAJ
• gospod Štefan SOČIČ 
• gospod Stanislav WOLF
• gospod Dušan Utroša, imenovanemu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2011.
Prostovoljno gasilsko društvo SEBEBORCI – društvu je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2011.

IV. BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE
Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Priznanje so prejeli:
• gospod Roman BEK
• gospod Janez FAJHTINGER
• gospod Vinkom GOŠNIK
• gospa Albina KNAPP
• gospod Ivan KRALJIČ
• gospa Majda LIPIC PROSIČ
• gospod Avgust MARIČ
• gospa Andreja NOVAK GÖRKEŠ
• gospod Jože RITUPER
• gospod Karel RITUPER
• gospod Zdravko RIŽNAR
• gospod Ciril SEČKAR
• gospod Martin SMODIŠ
• gospod Anton ŠTIHEC
• gospod Branko TRSTENJAK
Gasilska zveza MO MURSKA SOBOTA
Območno združenje Rdečega križa MURSKA SOBOTA
Prostovoljno gasilsko društvo RAKIČAN
Mestna občina MURSKA SOBOTA – občini je bilo priznanje podeljeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2011.

Vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše, še enkrat iskreno čestitamo, ob letošnjem dnevu Civilne zaščite.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)