Facebook
Twitter
YouTube

Podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2011 (22. 2. 2011)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite, Murska Sobota, 3. marec 2011.

1. marec se praznuje kot svetovni dan Civilne zaščite. Leta 1992 je tudi Vlada Republike Slovenije določila 1. marec za dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

V počastitev 1. marca – svetovnega dneva Civilne zaščite organizira Štab Civilne zaščite za Pomurje v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Murska Sobota osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite, v četrtek, 3. marca 2011, ob 17.00 uri v Novi gledališki dvorani v Murski Soboti, Ulica Štefana Kovača 30.

Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Priznanja in nagrade podeljuje poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije praviloma ob 1. marcu - svetovnem dnevu Civilne zaščite.

Tako je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota za leto 2011 skupaj 31 nagrad in priznanj Civilne zaščite, od tega:
19 x bronasti znak Civilne zaščite (16 x posameznik, 1 x PGD; 1 x GZ, 1 x OZRK, 1 x MO PGD - vročeno dne 28.2.2011 ob državni slovesnosti v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju)
5 x srebrni znak Civilne zaščite (4 x posameznik; 1 x PGD - vročeno dne 28.2.2011 ob državni slovesnosti v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju)
• 3 x zlati znak Civilne zaščite (1 x posameznik; 2 x PGD za 120 obletnico aktivnega delovanja – priznanji bosta vročeni ob 120-obletnici društva)
4 x plaketa Civilne zaščite (2 x posameznik - dne 28.2.2011 ob državni slovesnosti v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju; 2 x PGD za 130 in 140-obletnico aktivnega delovanja – priznanje bo vročeno ob 130 oz. 140-obletnici društva).

Od zgoraj navedenih priznaj bodo na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite V kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 28. februarja 2011 podeljeni dve plaketi Civilne zaščite, en srebrni zanak Civilne zaščite in en bronasti znak Civilne zaščite posameznikom in organizacijam iz Pomurja.

Letos se priznanja Civilne zaščite za visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev ne vročujejo na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, temveč priložnostno ob slovesnosti v počastitev obletnic posameznih prostovoljnih gasilskih društev. Ob priložnosti osrednje regijske prireditve ob 1. marcu – svetovnem dnevu Civilne zaščite vas vljudno vabimo, da se udeležite slovesne podelitve priznanj in nagrad Civilne zaščite in se s tem pridružite počastitvi svetovnega dneva Civilne zaščite.


Vljudno Vabljeni!

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vabilo - 1. MAREC (PDF datoteka)