Facebook
Twitter
YouTube

Načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na AC A5 (12. 1. 2011)

Objava sprejetega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za pomursko regijo, verzija 2.0.

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je prenovila dosedanji Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za pomursko regijo, verzija 1.0, ter po predhodni obravnavi in potrditvi na seji Štaba Civilne zaščite za Pomurje (zapisnik, št. 846-21/2010-3, z dne 21.12.2010, sklep 3.3-01/2010), sprejela Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za pomursko regijo, verzija 2.0.

V skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06, 76/08) objavljamo sprejet:

• Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za pomursko regijo, verzija 2.0

Vsi zainteresirani si lahko v času uradnih ur izpostave in predhodnem telefonskem dogovoru (tel. št. 02 535 22 00), naveden načrt ogledate v prostorih Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE