Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2011 (13. 12. 2010)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2011.


V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-14/2009-174, z dne 7. 12. 2010), ki bodo podeljena praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.

 

V skladu s sklepom 15. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 3. 2. 2010, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2010 podelil skupno 151 priznanj in nagrad Civilne zaščite. Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota je v letu 2010 predvidena podelitev naslednjih priznanj:

 

·         1 priznanje – plaketa Civilne zaščite

·         1 priznanje – zlati znak Civilne zaščite

·         1 priznanje – srebrni znak Civilne zaščite

·         5 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite


Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki posredujte na naš naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota in v elektronski obliki na našo e-pošto:
izpostava.ms@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 10. januarja 2011.MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE