Facebook
Twitter
YouTube

XVI. državno preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK (27. 9. 2010)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Glavni odbor Rdečega križa Slovenije in Mestna občna Murska Sobota organizirajo na pobudo Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem Križu Slovenije, XVI. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo potekalo v soboto, 9. oktobra 2010 na širšem območju mesta Murska Sobota.

XVI. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa na pobudo Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem Križu Slovenije organizirajo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Glavni odbor Rdečega križa Slovenije in Mestna občina Murska Sobota.
Temeljno poslanstvo ekip prve pomoči je zagotavljanje neposredne zdravstvene oskrbe - prve pomoči poškodovanim in obolelim v hudih množičnih naravnih in drugih nesrečah. Mreža dobro usposobljenih državljanov za nudenje prve pomoči je še zlasti pomembna v slučajih, ko se zaradi zahtevnih okoliščin reševalci v kratkem času ne morejo prebiti do ljudi, ki zaradi ujme ostanejo ”odrezani od sveta”. Ekipe pa predstavljajo tudi možnost zagotavljanja prve pomoči ob različnih množičnih prireditvah, kot pomoč redni zdravstveni službi.

XVI. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK bo izvedeno v Murski Soboti. Potekalo bo na štirinajstih lokacijah v mestu. Na ta način bomo približali prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih kot bi dejansko potekale ob množični nesreči.

Državno preverjanje organizirajo:
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- Glavni odbor Rdečega križa Slovenije,
- Mestna obËina Murska Sobota,
- Izpostava URSZR Murska Sobota,
- Območno združenje Rdečega križa Murska Sobota in
- Gasilsko regijsko poveljstvo za Pomurje.

Preverjanje bo potekalo v soboto, dne 9. oktobra 2010, v središču mesta Murska Sobota. Uradna otvoritev preverjanja bo ob 8.15 uri na ploščadi gradu Murska Sobota. Delovna mesta in prikazna mesta bodo namenjena tudi širši javnosti, prebivalcem in učencem osnovnih šol, ki bodo aktivno sodelovali na prireditvi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vabilo (PDF datoteka)

Zloženka_XVI. DPUEPPCZRK (PDF datoteka)