Facebook
Twitter
YouTube

Sodelovanje Uprave RS na mednarodnem sejmu SOBRA 2010 (23. 9. 2010)

Sodelovanje Uprave RS za zaščito in reševanja na 5. mednarodnem sejmu obrambe, varovanja, zaščite in reševanja »S O B R A 2010« v Gornji Radgoni, 23. – 25. 9. 2010.

Uprava RS za zaščito in reševanje tudi letos sodeluje na 5. mednarodnem sejmu obrambe, varovanja, zaščite in reševanja »SOBRA 2010«.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje predstavlja na sejmu svojo dejavnost, Civilno zaščito ter dejavnosti enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči s predstavitvijo njihove zaščitno reševalne opreme ter materialno-tehničnih sredstev.  Predstavlja se v hali A2 na 120 m2 razstavnih površinah ter na cca 400 m2 zunanjih razstavnih površinah pred halo A2.

V času sejma se bodo izvajale promocijske aktivnosti v povezavi z uvedbo izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za osnovnošolce zadnje triade ter programom informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine za osebno in vzajemno zaščito, vključno z vsakoletnim natečajem za najboljša likovna in literarna dela na temo Naravne in druge nesreče.

Predstavljeno bo izobraževanje in usposabljanje gasilcev v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje (gasilski programi, oblike izobraževanja in usposabljanja, e-izobraževanje idr.). Izvajale se bodo promocijske aktivnosti v povezavi preventivne akcije »Mladi in požar«, ki bo potekala v sklopu meseca oktobra – meseca požarne varnosti.
Prav tako se bodo bo izvajale promocijske aktivnosti v povezavi obiska tujih strokovnih delavcev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz obmejnih županij in dežel Madžarske, Hrvaške, Avstrije in Italije.
Uprava RS za zaščito in reševanje bo v sklopu konferenčnih aktivnosti sejma v četrtek, 23. 9. 2010, sodelovala na strokovnem posvetu »Poslovne priložnosti v Evropi« s prispevkom »Vizija razvoja in opremljanja sil za zaščito, reševanje in pomoč«.

V sklopu tega bo podrobneje predstavljeno: 

Oprema enot in služb Civilne zaščite
• prevozni elektroagregat Kirsch GmbH F3M 18kVA
• specialna mobilna muljna črpalna enota DIA AVS 650TS
• potopna električna ter motorna muljna črpalka • reševalni čoln za morje z opremo
• specialno vozilo UNIMOG U400 s hidravličnim dvigalom Palfinger PK 17502C ter priključki
• specialno vozilo Mercedes Actros s hidravličnim dvigalom Palfinger PK 29002
• vodne baraže TM2 Vikoma International za celinske vode
• oprema tehnično reševalnih enot (dvižne blazine, motorne rezalke, ….)
• naprava za polnjenje protipoplavnih vreč Valostop ter protipoplavna vreča
• predstavitveni panoji s področja ukrepanja ob večjih naravnih in drugih nesreč idr.

Ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah
• računalniška aplikacija AJDA
• predstavitveni panoji s področja naravnih nesreč in ocenjevanja škode idr.

Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja (CO) ter Informatika in komunikacije
• predstavitev aplikacije 3D-GIS
• predstavitev aplikacije Monitoring voda
• predstavitev aplikacije NEVARNE SNOVI
• predstavitev aplikacije SPIN • predstavitev WAP112 portala
• predstavitev sistema javnega alarmiranja – SIJA (mobilna sirena)
• predstavitev sistema radijskih zvez ZARE in ZARE+ (ročne in stacionarne radijske postaje, pagerji, mobilni repetitor,…)
• predstavitveni panoji s področja opazovanja obveščanja in alarmiranja ter informatike in komunikacij idr. 

Izobraževanje in usposabljanje

• preventivna akcija »Mladi in požar«, ki bo potekala v sklopu meseca oktobra – meseca požarne varnosti z izvedbo dveh lutkovnih predstav "Pikec Ježek in Gasilko Jež" v izvedbi lutkovnega gledališča Fru-Fru za otroke 4-10 let (petek, 24.9.2010 ob 9.30 in 11.00 uri) ter predstavitvijo promocijskega gradiva v okviru akcije »Mladi in požar" in sicer s predstavitvijo promocijskega spota na temo požarne varnosti, pobarvanko z barvicami,  družabno igrico Na pomoč, požar (revija Zmajček), plakati ob mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti idr.
• predstavitev vsakoletnega programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine za osebno in vzajemno zaščito s predstavitvijo prenovljenih internetnih strani za predšolsko in šolsko mladino, nagrajenih likovnih in literarnih izdelkov lanskoletnega državnega natečaja »Naravne in druge nesreče - POŽAR«, knjižico o Ježku Snežku in potresu/požaru/suši/112/poplavi, didaktičnimi igrami Spomin in Na pomoč, Zemlja se je zatresla, Varno v gore in Poplava, predstavitvijo računalniške didaktične igre Znajdi se, idr.
• predstavitev novega izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za osnovnošolce zadnje triade, ki se uvaja v šolskem letu 2010/11
• predstavitev izobraževanja in usposabljanja gasilcev v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu (gasilski programi, oblike izobraževanja in usposabljanja,…)
• predstavitev e-izobraževanja Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu
• izvedba kviz za predšolsko in šolsko mladino s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
• predstavitveni panoji s področja izobraževanja in usposabljanja idr.

Področje dela Uprave RS za zaščito in reševanje z njenimi izpostavami ter splošno sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami preko:
• predstavitev obstoječih video posnetkov naravnih in drugih nesreč,
• predstavitev obstoječih video posnetkov vaj zaščite in reševanja ter usposabljanj, • predstavitev spletne strani URSZR - http://www.sos112.si

Obiski delegacij tujih strokovnih delavcev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz obmejnih regij

Uprava RS za zaščito in reševanje bo izvajala promocijske aktivnosti v povezavi obiska tujih strokovnih delavcev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz obmejnih županij in dežel Madžarske, Hrvaške, Avstrije in Italije na sejmu SOBRA 2010.

MaSm


nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE