Facebook
Twitter
YouTube

OBVESTILO o ocenjevanju škode v prizadetih pomurskih občinah (25. 8. 2005)

Obvestilo prizadetim pomurskim občinam ob zadnjih neurji z obilnimi padavinami, poplavami reke Mure in drugih vodotokov o takojšnji pripravi prvega poročila o nesreči s predhodno oceno škode.V zvezi z zadnjimi neurji z obilnimi padavinami, poplavami reke Mure in drugih vodotokov ter posledičnimi škodami, opozarjamo vse občine v Pomurju, ki so bile prizadete z navedenimi naravnimi nesrečami, da naši izpostavi takoj, oziroma najkasneje v petek, 26. 8. 2005 do 10.00 ure, dostavijo prvo pisno poročilo o nesreči, ki vključuje tudi predhodno oceno škode po nesreči.

Poročilo naj na kratko vsebuje:
1.Opis in vrsto nesreče (neurje, poplava, zemeljski plaz itd.)

2. Prizadeto območje (opisno, označeno na zemljevidu in po možnosti fotografije)

3. Vrsta in približen obseg škode:
· škoda na stavbah (število stavb, vrsta stavbe, približna ocena škode v SIT)
· škoda na osnovnih in obratnih sredstvih-premičninah (vrsta in količina, približna ocena škode v SIT)
· škoda na kmetijskih kulturah (vrsta kultur, približna površina in ocena škode v SIT) · škoda na kmetijskih zemljiščih in gozdovih (približna površina in ocena škode v SIT)
· škoda na živalih (vrsta, količina in približna ocena škode v SIT)
· škoda na transportni infrastrukturi (vrsta, količina in približna ocena škode v SIT)
· škoda na energetskih in TK vodih (vrsta, količina in približna ocena škode v SIT)
· škoda na vodnih objektih (vrsta, količina in približna ocena škode v SIT)
· druga škoda

Skupno poročil s predhodno oceno škode bomo v zgoraj navedenem terminu posredovali Upravi RS za zaščito in reševanje z zahtevkom za izdajo sklepa o pričetku ocenjevanja škode v prizadetih občinah.
Po izdaji sklepa o pričetku ocenjevanja škode boste v občinah pričeli s podrobnim ocenjevanjem škode na predpisanih obrazcih, katere vam bomo skupaj z navodilom posredovali naknadno.

Vljudno prosimo občine, ki so že posredovale prva poročila s predhodno oceno škode po nesreči in katerih poročila niso kompletna, da dopolnijo svoja poročila s kartografskimi pregledom prizadetih območij (po možnosti tudi s fotografijami) in okvirno oceno škode v SIT.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z ocenjevanjem škode lahko pokličete g. Edvarda Ljubeca na telefonsko številko 535 22 07 oz. GSM 041 328 8305.

Prizadete občine:
· Občina Gornja Radgona
· Občina Radenci
· Občina Tišina
· Mestna občina Murska Sobota
· Občina Beltinci
· Občina Križevci
· Občina Veržej
· Občina Ljutomer
· Občina Razkrižje
· Občina Črenšovci
· Občina Lendava
· Občina Cankova · Občina Rogašovci
· Občina Kuzma
· Občina Moravske Toplice
· Občina Puconci
· Občina Sveti Jurij
· Občina Velika Polana
· Občina Dobrovnik
· Občina Turnišče


MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE