Facebook
Twitter
YouTube

Podeljena nagrada najaktivnejšemu vrtcu (25. 7. 2005)

Podeljena nagrada najaktivnejšemu vrtcu na izbirnem regijskem natečaju likovnih in literarnih del na temo Naravne in druge nesreče – POTRES v šolskem letu 2004/05


V sredo, 8. junija 2005, je bil za malčke vrtca Apače, ki je enota Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, velik dan. Z lutkovno predstavo »Pikec Ježek in gasilko Jež« jih je obiskalo lutkovno gledališče »Fru-fru«.

Lutkovna predstava predstavlja nagrado, s katero je enoto vrtca nagradila Uprava RS za zaščito in reševanje na predlog Izpostave Murska Sobota za aktivno uresničevanje programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolskih otrok na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v tem šolskem letu.

Nagrajeni vrtec ima organizirane sile za zaščito in reševanje v skladu s predpisi, redno izvaja evakuacije iz prostorov, obiskujejo jih gasilci in policisti, predvsem pa se že vrsto let udeležujejo regijskega natečaja za likovna dela na temo »Naravne in druge nesreče«, na katerem je bil njihov varovanec v letošnjem letu najbolje ocenjen.

Svečanosti so se udeležili tudi predstavniki matičnega vrtca, občine in predstavniki Izpostave URSZR Murska Sobota. Na lutkovno predstavo pa so povabili tudi najmlajše šolarje z apaške šole.

J.B.

nazaj
na seznam