Facebook
Twitter
YouTube

Razpis regijskega natečaja - KDO IN KAKO NAM POMAGA OB RAZLIČNIH NESREČAH (17. 6. 2010)

Razpis regijskega natečaja za likovna in literarna dela na temo Naravne in druge nesreče - KDO IN KAKO NAM POMAGA OB RAZLIČNIH NESREČAH.

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2010/2011 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-119/2010-1 z dne 16. 6. 2010) je Uprava RS za zaščito in reševanje  Izpostava Murska Sobota tudi letos razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo na temo “Naravne in druge nesreče - KDO IN KAKO NAM POMAGA OB RAZLIČNIH NESREČAH”.

V ta namen smo pomurskim VVZ in osnovnim šolam v mesecu juniju posredovali razpis natečaja. Razpis je v letih doslej našel svoje mesto v vaših programih. Prav zaradi tega smo tudi tokratni razpis uspeli razpisati dovolj zgodaj, da so ga lahko VVZ in osnovne šole vključile v letne delovne načrte za šolsko leto 2010/2011.
Doslej je natečaj vedno naletel na zelo ugoden odmev, tako pri učencih, kakor pri mentorjih. Upamo, da bo tako tudi v naslednjem šolskem letu ter da se bodo na natečaj odzvale tudi šole in vrtci, ki se doslej še niso.

Sodelujoče na natečaju posebej prosimo, da upoštevajo razpisna določila glede števila in opremljenosti del!

Udeleženci natečaja lahko pridobijo vse informacije o naravnih in drugih nesrečah, o mednarodni številki 112 - KLIC V SILI ter napotke, kako ravnati ob nesrečah, na naši spletni strani: http://www.sos112.si ali v reviji UJMA - revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo izdaja Uprava RS za zaščito in reševanje. Podrobnejše informacije o različnih reševalcih najdete na spletnih straneh: www.gasilec.net, www.jamarska-zveza.si, www.gorska-resevalna-sluzba-slovenije.org, www.kinoloska-zveza.si, www.zrps.si.

Podrobne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na URSZR  Izpostavi Murska Sobota, kontaktna oseba je Janez Bošnak, svetovalec ZiR, tel. št.: 02 535 22 03, e-pošta: janez.bosnak@urszr.si.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE