Facebook
Twitter
YouTube

Seminar za učitelje izbirnega predmeta VNDN (19. 5. 2010)

V sredo, 19. 5. 2010, je Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS na OŠ I Murska Sobota izvedel dopolnilno usposabljanje za predavatelje izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami iz Pomurja.

Na seminarju so se učitelji osnovnih šol seznanili z novim izbirnim predmetom, namenjenim učencem zadnje triade. Predstavljeni so bili cilji in vsebina predmeta ter stališča in vrednote, ki jih učitelji lahko spodbujajo pri tem predmetu.

Celodnevnega usposabljanja se je udeležilo 36 učiteljev iz pomurskih osnovnih šol. Ti so si na koncu ogledali tudi predstavitev opreme, sredstev in delovanja ReCO Murska Sobota, določene opreme izpostave URSZR Murska Sobota in PGD Murska Sobota.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE