Facebook
Twitter
YouTube

Zaključeno XVI. IRPUEPPCZRK-POMURJE 2010 (8. 6. 2010)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota in Območno združenje Rdečega križa Gornja Radgona sta v soboto, 5. junija 210 v Gornji Radgoni izvedli že  XVI. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju.

 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota in Območno združenje Rdečega križa Gornja Radgona sta v soboto, 5. junija 2010 v Gornji Radgoni izvedli že XVI. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju.

Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bilo preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi ter drugih nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje regije. Vsaka ekipa je usposobljenost in praktično znanje prikazala pri dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah na štirih delovnih mestih.

Regijsko preverjanje je bilo razpisano za sodelovanje ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij v štirih kategorijah:
- A. ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07 in 54/09) ter opremljene in usposobljene v skladu Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08), ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter ekipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa – ekipe, ki štejejo 6 članov;
- B. ekipe kot pod točko A – ekipe, ki štejejo od 3 do 5 članov;
- C. ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav in
- D. ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Republike Slovenije.

Napreverjanju je sodelovalo skupno 17 ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa od tega  11 domačih ekip (3 občinske ekipe prve  Civilne zaščite, 1 ekipa Civilne zaščite iz gospodarske družbe, 1 ekipa gasilske zveze, 6 ekip OZRK) ter 6 tujih ekip iz sosednjih obmejnih županij in dežel in sicer iz madžarskih županij Zala (2 ekipi Civilne zaščite) in Železno (2 ekipi Civilne zaščite), hrvaške županije Medžimursko (1 mladinska ekipa RK) ter dežele avstrijske Štajerske (1 mladinska ekipa RK).  Od tega je bilo 9 ekip iz kategorije A, 2 ekipi iz kategorija A - izven konkurence in 6 ekip iz kategorije C.

Vse sodelujoče ekipe so izvajale preverjanje po enotnem programu.

Rezultati preverjanja ekip so naslednji:
Kategorija "A":
1 mesto: ekipa PP CZ MO MURSKA SOBOTA 1
2 mesto: ekipa PP OZRK LJUTOMER
3 mesto: ekipa PP OZRK MURSKA SOBOTA 1

Kategorija "A - izven konkurence":
1 mesto: ekipa PP OZRK SLOVENJ GRADEC
2 mesto: ekipa PP OZRK SLOVENSKE KONJICE

Kategorija "B":
- NI BILO UDELEŽENIH EKIP

Kategorija "C":
1 mesto: ekipa PP CZ SÁRVÁR – ŽUPANIJA ŽELEZNO
2 mesto: ekipa PP CZ KÖRMEND – ŽUPANIJA ŽELEZNO
3 mesto: ekipa PP CZ ZALABAKSA –ŽUPANIJA ZALA 

Kategorija "D":
- NI BILO UDELEŽENIH EKIP

Podrobnejši rezultati preverjanja so prikazani v priloženi preglednici!

Prvouvrščena ekipa prve pomoči Civilne zaščite MO Murska Sobota 1. (iz kategorije "A") bo svoje znanje in spretnosti pokazala na XVI. državnem preverjanju usposobljenosti, ki bo 9. oktobra 2010 v Murski Soboti.

Tudi letos smo popestrili preverjanje z vzporednimi spremljajočimi aktivnostmi predstavitve dejavnosti in opreme Civilne zaščite, RKS, gasilcev, potapljačev, policije,  kinologov, službe nujne medicinske pomoči ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.
Tako so svojo dejavnost in opremo na širšem območju mesta Gornja Radgona predstavili: 
- Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota z Regijskim centrom za obveščanje,
- Območno združenje Rdečega križa Gornja Radgona,
- Policijska uprava Murska Sobota, 
- Štab Civilne zaščite za Pomurje,
- regijska enota za tehnično reševanje (TRE),
- regijska enota RKB - oddelek za izvidovanje,ne zaščite za Pomurje,
- Gasilska zveza Gornja Radgona,
- Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona,
- Štab Civilne zaščite Občine Gornja Radgona,
- Podvodna reševalna služba - Reševalna postaja Gornja Radgona (GA PO RA),
- Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota,
- Nafta - varovanje in požarna varnost PIGE,
- Prostovoljno gasilsko društvo Apače, 
- Društvo za reševalne pse - REPS Maribor,
- Zdravstveni dom Ljutomer – SNMP,
- Zdravstveni dom Gornja Radgona – SNMP in
- Društvo Mladi gasilec OŠ Gornja Radgona.

Vsem sodelujočim ekipam se zahvaljujemo za udeležbo na preverjanju. Prav tako se zahvaljujemo vsem ocenjevalcem in članom delovnih komisij preverjanja, sodelujočim na predstavitvah dejavnosti in opreme ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli prispevali pri pripravha in izvedbi preverjanja.
Posebna zahvala velja gostiteljicema letošnjega preverjanja Občini Gornja Radgona in Osnovni šoli Gornja Radgona ter Štabu Civilne zaščite Občine Gornja Radgona, Gasilski zvezi Gornja Radgona in PGD Gornja Radgona, za pomoč in vložen trud pri pripravah in izvedbi preverjanja.

S spoštovanjem, v imenu organizacijskega odbora,

Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE